Hjälpa någon som inte mår bra

Ibland får vi ett förtroende där någon anförtror sig till oss och kanske ber om hjälp. Det kan också vara att vi uppmärksammar att en person i vår närhet behöver hjälp och stöd innan personen själv insett att den behöver det. Att vara nära en människa som mår psykiskt dåligt eller befinner sig i en kris kan kännas tungt och vara svårt att hantera. Som vän, anhörig eller medmänniska är det närmast omöjligt att inte på något sätt påverkas av vad den andre går igenom, samtidigt som det kan var svårt att veta hur man kan stötta. Vad är viktigt att tänka på? Vad kan jag göra? Vad ska jag inte göra? Det finns inga enkla svar, men det finns några saker som kan vara bra att tänka på. Det kan räcka långt att bara lyssna, utan att döma, och visa att du är orolig och bryr dig om personen i fråga. Andra gånger behövs också stöd utifrån.

När vi mår dåligt är det vanligt att vilja dra sig undan och många tänker att det är meningslöst att berätta för andra om sitt mående. Att få prata med någon annan om hur man har det är däremot viktigt för att inte känna sig ensam i sin upplevelse och må ännu sämre. Om vi möter en människa som inte mår bra kan därmed ett första steg vara att uppmuntra personen att prata med någon vän eller anhörig om sin situation och om sitt mående.

Det är inte säkert att personen har familj, vänner eller andra i sin omgivning som de kan prata med. Då kan det vara bra att uppmuntra personen att söka professionellt samtalsstöd. Det kan till exempel betyda att kontakta kurator, psykolog eller själavårdare. Kanske är det du som är den närstående som personen vänder sig till? Att lyssna och försöka förstå hur den andre har det är i sig ett gott stöd men om du upplever att det du kan göra inte är tillräckligt eller känner att det är för svårt att hantera kan det även här vara bra att uppmuntra personen att söka professionellt samtalsstöd.

Om personen mår mycket dåligt, inte klarar att ta hand om sig själv eller om eventuella barn, har självmordstankar eller uttrycker vilja att skada sig själv eller andra behövs ett mer akut omhändertagande. Då vänder man sig till akutpsykiatri, socialtjänst eller polis. Du hittar telefonnumren på Studenthälsans krissida. Personer med psykisk ohälsa kan av olika anledningar ha svårt att söka hjälp själva. Du kan då vara ett stöd genom att förmedla kontaktuppgifter, hjälpa till att ringa och kanske följa med till ett eventuellt akutbesök. När personen väl har fått kontakt är det i den mån det är möjligt viktigt att försöka överlåta ansvaret till dem med professionell utbildning.

Några viktiga saker att tänka på:

  • Våga fråga om hur någon mår! Att du frågar och lyssnar på svaret kan vara den viktigaste hjälpen.
  • Ta inte på dig för mycket. Sätt gränser för vad du själv ska göra så att du inte tar för stort personligt ansvar för hur någon annan mår. Blir det för mycket kan det leda till att du också mår dåligt. Det är därmed viktigt att du får tillräckligt med återhämtning för att orka stötta.
  • Försöka tänka ”Hjälp till självhjälp eller till annan hjälp”. Uppmärksamma individen på sitt egna sociala nätverk och om det behövs guida till att söka professionell hjälp.
  • Prata med andra och sök stöd för egen del om du har bevittnat eller tagit del av svåra saker.
  • Tänk på att information om en individ som mår dåligt är känslig information. Ring till exempel Studenthälsan/annan stödinstans för att ställa dina frågor istället för att skriva frågorna eller eventuella personuppgifter i ett mail.
  • Om du är osäker på hur du ska agera – ring gärna Studenthälsans telefonrådgivning.