Ny som student

Som ny student i Uppsala har du mycket att se fram emot. Du kommer att få nya vänner, kunskaper och erfarenheter under de år du studerar här. Att börja studera på universitetet och kanske också ha flyttat till en ny stad innebär samtidigt en stor omställning. Precis som all förändring kan det väcka osäkerhet och oro. Det är helt normalt att känna sig vilsen och förvirrad den första tiden. Det kommer att bli bättre.

För att hantera situationen och skapa trygghet är det bra att så snart som möjligt fokusera på att skaffa dig rutiner och att göra saker som hjälper dig att trivas och som du vet att du mår bra av. Det kan till exempel vara att börja träna, att lära känna staden genom att se dig omkring eller att ordna så att det känns mysigt och ombonat i ditt hem.

Att se dina studier som ett arbete kan underlätta i att sätta upp tydliga gränser mellan studier och återhämtning. Att få återhämtning, både i form av korta pauser och längre ledighet, är nödvändigt för att du ska kunna ta till dig det du läser och för att dina studier ska bli hållbara. Tänk att återhämtning är en del i studieplaneringen. Återhämtning behöver inte vara att bara vila utan kan också vara att umgås med vänner, utöva fritidsaktiviteter, träna eller göra andra saker som ger dig mer energi.

Att studera på universitetet innebär överhuvudtaget ökade frihet men även högre krav på dig som student att själv planera dina studier. Det är lätt att hamna i en ond cirkel av uppskjutande som leder till stress. För att undvika att hamna i den situationen är det bra att skaffa den kurslitteratur du behöver i god tid och att göra en egen studieplanering där du bestämmer tider för när du ska studera utöver det som är schemalagt.

I början av en kurs, en uppgift eller projekt kan det kännas överväldigande. Försök dela upp det du ska göra i kortare etapper med tydliga delmål och sätt upp rimliga mål på vad du ska klara av. Det är vanligt att överskatta hur mycket vi hinner läsa på en dag. När vi inte hinner med det vi planerat kan vi bli stressade och får då svårare att koncentrera oss på uppgiften varpå stressen ökar. Tänk att du ska göra en sak i taget och försök prioritera.

Det är lätt att börja jämföra sig med andra och tänka att andra studenter klarar studierna bättre och förstår mer än en själv. Försök istället fokusera på vad du behöver för att lära dig saker och våga fråga. Vi är alla olika och fungerar på olika sätt. Några av oss trivs exempelvis bäst med att sitta själva på ett tyst bibliotek och studera medan andra behöver diskutera med andra för att lära. Lita på din egen förmåga och kom ihåg att du läser på universitetet för att lära.

Att ha ett socialt nätverk är viktigt för att känna glädje och trygghet i vardagen. Våga ta initiativ och kontakta andra. Studentnationerna är här en värdefull samlingsplats utanför studierna där du kan få nya kontakter utanför din kurs eller ditt program.

Det är bra att veta att det som student finns stöd att få via universitetet. Om du har en varaktig funktionsnedsättning kan du ansöka om särskilt stöd via Studera med funktionsnedsättning. Språkverkstaden är en annan resurs som delvis erbjuder särskilt stöd för studenter med dyslexi men också har stöd till alla studenter gällande studieteknik, muntlig kommunikation och skrivande. Läs mer på deras respektive hemsida.

Lycka till med dina studier och vi hoppas att du kommer trivas i Uppsala!