Oro kopplad till coronaviruset

Den utveckling som skett i världen den senaste tiden på grund av coronaviruset påverkar oss alla i större eller mindre utsträckning. Det är helt förståeligt att det väcker oro och rädsla som i sin tur påverkar vårt sätt att bete oss. Det kan vara svårt att veta vad vi ska tro, och att värdera faran när det dagligen kommer ny information.

När vi inte kan få tydliga svar på våra frågor för att mycket ännu är okänt samt att uppgifter går isär kan ovissheten kännas svår att hantera. Det vi kan göra är att lyssna på myndigheternas rekommendationer, inte utsätta oss för situationer som uppenbart ökar risken för smitta och se till att ta hand om oss själva.

Tips på hur du kan hantera oron på egen hand

  • Det är ok att läsa på för att samla in information som kan hjälpa dig till rimliga försiktighetsåtgärder. Det viktiga är att vara källkritisk och vända sig till säkra källor. Om du märker att informationsletandet går till överdrift och din oro tydligt förstärks av det du läser, prova att minska tiden som du ägnar dig åt att följa mediebevakningen.
  • Acceptera att du är orolig. Att känna oro och rädsla är normalt och nödvändigt för vår överlevnad. Försök prata till dig själv på samma vänliga och lugnande sätt som du skulle göra om du pratade med en vän. Kom ihåg att alla känslor är ok att känna.
  • Försök stanna upp, notera dina orostankar och sätta ord på vad du tänker. Påminn dig om att en tanke bara är en tanke. Allt vi tänker kommer inte att hända i verkligheten. Om vi tror på allt vi tänker kan det leda till katastroftankar som gör oss ännu mer rädda och oroliga.
  • Prata med andra om din oro.
  • Byt fokus genom att göra saker som får dig att tänka på annat och må bra; t.ex. ha kontakt med vänner och familj, läs en bok, lyssna på musik, träna eller var ute i naturen.
  • Fokusera på saker som du kan kontrollera och ta hand om dig själv genom att upprätthålla goda rutiner kring mat, sömn och fysisk aktivitet.
  • Använd kunskap som du har om vad som har hjälpt dig hantera saker som har varit jobbigt tidigare i livet.
  • Öva din förmåga att vara medvetet närvarande i nuet. Det kan fungera som en motvikt till oron och kan hjälpa dig att välja var du vill ha ditt fokus. Prova till exempel att notera saker i omgivningen med hjälp av dina sinnen genom att lyssna efter tre ljud, fästa blicken på tre saker och känna på tre saker eller prova en andningsövning. På Vårdguiden finns tips på fler övningar som rör stresshantering och sömn som du kan prova.
  • Undvik att använda rökning, alkohol eller andra droger för att hantera dina känslor.

Det är en fin gräns mellan att ha normal oro och överdriven oro. I en sådan här situation är det extra svårt att avgöra om ens oro är på en rimlig nivå. Om din oro blir svår att hantera och/eller hindrar dig i vardagen är det viktigt att söka hjälp.

Fler tips

Självhjälpsprogram på 1177 för covidrelaterad oro i Region Uppsala.

Råd och tips om psykisk hälsa i kristid, Sveriges kommuner och regioner.

Om psykosociala aspekter av spridningen av coronavirus, Centrum för katastrofpsykiatri, Uppsala universitet.

Lyssna på psykolog Johan Waaras tips om hur du klarar livet i karantän bättre.

"Face covid" - se film om hur du hanterar coronakrisen på ett effektivt sätt.

Senast uppdaterad: