Stress

Stress är en naturlig reaktion som ingår i livet, och reaktionen i sig är inte farlig. Stressystemets funktion är att hjälpa oss klara hotfulla eller utmanande situationer.

När man pratar om stress skiljer man på akut och långvarig stress. Det är att vara stressad under en längre tid, utan tid för återhämtning, som kan vara skadligt och leda till negativa konsekvenser. Krav kan komma både inifrån och utifrån som exempelvis flera uppgifter som ska genomföras parallellt, perfektionistiska tankar eller rädsla för att misslyckas. 

Under studenttiden kan exempelvis upplevelsen att kraven överstiger ens resurser eller känslan av att inte ha kontroll leda till stress. De upplevda kraven behöver inte vara studierelaterade utan andra krav i privatlivet påverkar också. Dessa kan vara sociala krav, oro för en anhörig eller relationsproblem.

Förebygga stress

För att förebygga stress är det viktigt med balans mellan ansträngning och återhämtning. En svårighet med studier är att det kan vara svårt att veta vad som förväntas av en och många studenter upplever att man alltid kan plugga mer. Att få ökad kunskap leder även ofta till ökad medvetenhet om allt man inte kan, vilket kan bli en ond cirkel.

Universitetsstudier ställer överlag högre krav på dig som student att själv sätta gränser och avgöra hur mycket studietid som är tillräckligt. Det blir därmed viktigt att påminna dig själv om att du är på universitetet för att lära. Försök fokusera på vad som fungerar för dig istället för att jämföra dig med andra. Vi är alla olika och behöver olika saker för att må bra och lyckas med studierna.

Återhämtning

Andra saker som underlättar för att hantera situationen är att skapa goda rutiner och att se till att planera in tid för återhämtning. Återhämtning behöver inte innebära vila utan kan till exempel även fås genom att umgås med vänner eller träna. I goda rutiner ingår att prioritera sömn och se till att äta tillräckligt. Kroppen och hjärnan behöver energi för att fungera och sömnen ger viktig återhämtning under natten.

Det är vanligt att sömnen påverkas när vi är stressade. Andra kroppsliga tecken på stress är huvudvärk, magproblem, trötthet, yrsel, värk i nacke och axlar, tryck över bröstet och hjärtklappning. Du kan också få minnessvårigheter, svårt att koncentrera dig och känna dig lättirriterad, nedstämd och/eller orolig.

När vi känner oss stressade är det många som höjer tempot ännu mer och det blir allt svårare att varva ner. Vi kanske börjar välja bort saker som är viktiga för oss, som att träffa vänner eller ägna oss åt fritidsaktiviteter. Om du fortsätter i samma höga tempo och inte ger kroppen chans till återhämtning kan det resultera utmattningssyndrom. Utmattningssyndrom är ett allvarligt tillstånd som ofta kräver lång tid för återhämtning och rehabilitering.

Förebygg och minska din stress

  • Planera och skapa goda rutiner.
  • Fundera över hur du varvar ner. Skapa utrymme för att göra saker som du mår bra av och planera in tid för återhämtning. Sträva mot att ha balans mellan studier och fritid.
  • Ät regelbundet. Att få i sig tillräckligt med energi är viktigare än man tror. Hjärnan behöver energi för att vi ska orka koncentrera oss.
  • Prioritera sömn. Sömnen är viktig för återhämtning och för att bearbeta intryck.
  • Rör på dig och var aktiv minst 30 minuter per dag. Fysisk aktivitet har många positiva effekter.
  • Fokusera på vad du behöver och vill istället för att jämföra dig med andra. Var snäll mot dig själv. Tänk på hur du skulle prata med och stötta en vän i samma situation.
  • Lägg ifrån dig mobiltelefonen och stäng av notiser.
  • Gör en lista på det du tänkt göra kommande vecka. Stryk det som inte är absolut nödvändigt.

Om du behöver mer stöd erbjuder Studenthälsan bland annat föreläsningar om stresshantering.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo