Råd om prestationsångest

Är du rädd att inte räcka till eller att inte duga som du är, i dina egna eller andras ögon? Vad är prestationsångest för dig? Vilka situationer tänker du på? Hur känns det? Om du vill förändra din situation, gör detta i små steg. Sätt upp realistiska mål och kom ihåg att förändring tar tid.

Har du negativa tankar?

Negativa tankar kommer ofta med automatik. Försök iaktta och identifiera dem: stanna upp – ifrågasätt – omformulera och utveckla mer realistiska tankar.

Om du märker att du tänker negativa tankar:

 • Finns det något annat sätt att se på saken?
 • Vad finns det för fakta bakom det jag tänker och säger just nu?
 • Vad kan jag göra åt saken? Gör det, eller försök bryta eller släppa tankebanan.
 • Tänk på tre saker som du är tacksam över, varje dag!

Stärk din känsla av att kunna fatta dina egna beslut:

 • Tänk på något tillfälle i ditt liv då du gjorde ett självständigt val som du är nöjd med!
 • Hur tänkte du? Vem var emot och hur tacklade du det? Vem/vad gav dig stöd? Vad gjorde att du till slut kunde fatta ditt beslut?

Krav på dig själv

Kanske känner du krav på dig själv, kanske upplever du också krav/förväntningar från andra. Välj ett krav du känner just nu, från dig själv eller din omgivning:

 • Finns det något annat sätt att se på saken! Andra synvinklar!
 • Tänk efter vad du själv vill!
 • Våga fråga om du känner krav/förväntningar från andra. Prata med den person det gäller omkring detta.
 • Lär dig säga nej ibland.

Hur du tänker om dig själv och vad du säger om dig själv påverkar hur du känner dig och hur du agerar. Vilka ord använder du om dig själv? Omformulera dina tankar så att de blir positiva – i stället för ”jag klarar inte det här” försök att formulera det ”jag kanske klarar det här!”.

Du kan själv påverka din prestationsångest:

 • Skriv ned med några ord vad du är mest nöjd med hos dig själv.
 • Var uppmärksam och ta till dig, när andra ger dig beröm eller säger något positivt till dig. Ex svara tack eller vad roligt att du tycker det.
 • Ge upp ditt eget behov av att vara perfekt. Vem är det som har bestämt vad som är perfekt?
 • Våga göra misstag eller fel. Se det som inlärningstillfällen. Vad blev fel och vad kan jag lära mig till nästa gång? Hade jag all kunskap? Kunde jag påverka eller var det yttre omständigheter som gjorde att jag inte kunde påverka?
 • Jämför dig inte med andra!
 • Tillåt dig att stanna upp och reflektera, några minuter varje dag.
 • Se det du gör. Efter en arbets-/studiedag, fråga dig själv ”– Vad har jag gjort idag som jag kan känna mig nöjd med?”
 • Den enklaste avslappningsmetoden: Stanna upp, ta tre djupa andetag.

Råd och stöd

Vill du ha råd eller individuellt stöd, tveka inte att ta kontakt med oss på Studenthälsans mottagning.

Se också avsnittet om stress för att få fler exempel på hur du kan hantera stress och negativa automatiska tankar.