Studiestrategier

Det är en stor skillnad att läsa på högskolenivå jämfört med att läsa på gymnasiet. På universitetet förväntas du att ta ett större ansvar för dina studier än på gymnasiet och en stor del av din lediga tid behöver avsättas till självstudier. 

Högskolestudier innebär ofta en relativ frihet, men detta ställer samtidigt krav på självstudier och eget ansvarstagande. En del undervisningsformer är nya och studentgrupperna är stora på många utbildningar. Det gäller att så snabbt som möjligt anpassa sig för att hänga med.

Att studera på egen hand kräver motivation, självdisciplin, koncentration och planering. Din studieteknik är därför viktig. Studieteknik kan vara konsten att stryka under rätt saker i en bok, veta hur du ”skumläser” litteratur, hur du planerar ditt läsande. Studieteknik kan också vara konsten att i detalj planera hela din studiesituation. Det kan också vara bra att känna till sin egen inlärningsstil, alltså hur just du lär dig bäst.

Hur lär du dig bäst?

Det är mycket som påverkar dina studier: motivation, förkunskaper, studievanor/metoder, studie-/livsmiljö och naturligtvis den du är och dina erfarenheter. Det är viktigt att du börjar fundera hur du studerar och hur du behöver ha det omkring dig för att få så goda förutsättningar som möjligt att lyckas med studierna.

Var läser du bäst? Hemma, på institutionen/campus eller på biblioteket? Prova och utvärdera. När läser du bäst? Är du kvälls- eller morgonmänniska? Utnyttja din piggaste tid för självstudier!

Är du en uppskjutare?

Måste du ha press på dig för att komma igång med ett arbete, eller är du en person som för det mesta är klar i tid före deadline?

Två olika motivationsstrategier - känner du igen dig i någon?

 • Motiverar du dig från något?
  • Det känns jobbigt att ta itu med uppgiften, kanske kravfyllt, lustprincipen för stunden gäller och det finns ofta en bismak av dåligt samvete.
 • Motiverar du dig till något?
  • Framför allt till den sköna känslan att vara klar, att ha utfört uppgiften.

Tips:

 • Avslöja dina uppskjutandemönster – ”jag ska bara….” ”jag är säkert piggare imorgon” med mera. Gå till motattack nästa gång uppskjutandetankarna kommer!
 • Lär dig identifiera de stressymptom som leder till uppskjutande. Inse att du faktiskt kan härda ut när de kommer.
 • Försök metoden Gör Det Nu! Det blir inte lättare eller enklare imorgon men sätter du igång minskar du det dåliga samvetet.
 • Välj en miljö som hjälper dig att fokusera på studierna.
 • Försök att hitta kompisar du kan plugga med.
 • Se studierna som ett arbete.
 • Planera din arbetstid, skapa dagliga rutiner.
 • Sätt gränser i studierna, sätt upp mål och delmål.
 • Belöna och uppmuntra dig själv efter avklarat mål.
 • Hur är det med kraven? Vi vet att både oklara krav och höga krav blockerar. Läs mer om detta i våra råd om stress och prestationsångest.

Koncentration

Koncentration är förmågan att rikta och styra uppmärksamheten, en mental process som går att påverka. Du kan skapa koncentration. Välj en studieplats med så få störningsmoment som möjligt. Rensa huvudet från störningsmoment genom att skriva, tala med någon, göra listor, få undan.

Använd din piggaste tid till att jobba med det svåraste studiematerialet. Börja med mental förberedelse, en uppvärmning då du ställer in hjärnan på det du ska göra. Sätt gränser under studiepassen så blir det lättare både att komma igång och att behålla fokus. Ta en sak i taget.

Alla lär sig på olika sätt. Hitta aktiva studiemetoder utifrån din lärstil, exempelvis att anteckna, göra frågor på det man läser, diskutera med andra, sammanfatta huvudidéer och förhöra dig själv.

Tips:

 • Ta paus för att röra på dig och motverka spänningar i kroppen, för avslappning, prova någon avspänningsövning.
 • Ta paus för bearbetning, så det inlästa får ”sjunka in”.
 • Ta paus för att äta, så både kroppen och hjärnan får ny energi.
 • Motivera dig. Öva på en positiv inre dialog. ”Om du tror att du kan så kan du mer än du tror”
 • Tänk på målet med studierna, kursen, uppgiften. Fokusera på i dag och nu, inte på i går eller i morgon.
 • Försök att göra något, i stället för att ångra det du inte gjorde. Tänk på vad du har uppnått. Uppmuntra dig själv – se det du gör!

Övriga tips och råd

Fler tips om att studera effektivare: böcker och föreläsningar.

Se en film om studierelaterad stress.

Vill du ha råd eller individuellt stöd, tveka inte att ta kontakt med Studenthälsans mottagning.

Du kan också få hjälp genom att delta i Studenthälsans grupper och kurser.

Senast uppdaterad: