Talängslan

De allra flesta av oss känner ett visst obehag inför att tala inför publik. För några upplevs det så skrämmande att det ger en stark oro när en potentiell talsituation ligger framför en, och att hantera situationen tar väldigt mycket energi. För ungefär var femte person blir det så obehagligt att man helst avstår och kanske i möjligaste mån undviker situationer där man behöver tala, vilket kännetecknar svår talängslan.

Talängslan som påverkar studierna

Som student kan det finnas flera obligatoriska moment, så som seminarier eller examinationer, där det är ett krav att stå inför en grupp och presentera ett material. Om man har talängslan kan det vara ett problem att hålla föredrag, redovisa grupparbeten eller bara vara aktiv vid seminarier. Situationen upplevs som så obehaglig att man får kroppsliga symtom så som yrsel, upplevelsen av att inte kunna andas, att hjärtat bultar väldigt snabbt eller en känsla att benen kommer att vika sig.

Man kan även exempelvis bli lamslagen av rädsla för att man kommer att rodna och bli invaderad av negativa tankar om vad andra tycker eller av negativa tankar om sig själv. När detta sker är det lätt att börja undvika situationer där denna upplevelse kan komma. Studierna kan då bli svåra att upprätthålla.

Vi kan hjälpa dig

På Studenthälsan möter vi många som lider av svår talängslan och också studenter som hoppar av utbildningar för att slippa talsituationer. För att ge studenter med talängslan verktyg och övningstillfällen för att klara av att genomföra muntliga framträdanden, även när det känns svårt, erbjuder vi sedan flera år tillbaka kursen Våga Tala.

Under kursen arbetar vi med att förstå vad ångest är och hur vi kan förhålla oss till tankar och känslor på ett mer konstruktivt sätt. Var och en av deltagarna får också stegvis träna på att genomföra framträdanden. Kursen innehåller också diskussioner, övningar två och två, frivillig inspelning av ett framträdande och feedback från kurskamrater och kursledare. Vår erfarenheter är att just deltagande i grupp kan underlätta för att få till en förändring.

Om det känns för svårt att gå i grupp är det också möjligt att få individuell samtalskontakt. Kontakta Studenthälsans mottagning.

Läs mer om kursen Våga tala.