Uppskjutande/prokrastinering

Uppskjutande, eller prokrastinering som det också kallas, är ett mycket vanligt problem. Särskilt bland studenter. I många andra faser i livet är våra aktiviteter mer strukturerade. När du är yngre har du ofta ett fast schema och gör de flesta av dina studier i klassen under skoldagen. När du arbetar finns det ofta fastställda timmar, möten och en arbetsplats som skapar mer struktur. Som student är det ofta upp till dig själv att skapa en struktur, särskilt om du har få föreläsningar och många självständiga studier. Det kan hjälpa dig att tänka på dina studier som ett jobb och organisera din tid på ett liknande sätt.

En annan sak som ofta är till hjälp, om det är möjligt, är att byta miljö när du ska plugga. Det kan till exempel vara att studera vid universitetet, ett bibliotek eller ett kafé. Att studera tillsammans med andra är ännu ett tips. Vissa studenter skapar små studiegrupper som möts personligen eller online. Att träffa någon vid en viss tid gör det ofta lättare att prioritera studier, eftersom du är ansvarig inför någon annan. Du behöver inte studera samma sak, bara ha det gemensamma målet att studera. Vi rekommenderar starkt att du använder en kalender för att planera, prioritera och utföra dina uppgifter. Kom ihåg att planera när du ska göra vad och dela upp uppgifter i små delar så att de är rimliga. Det är också viktigt att du är realistisk i din planering, försök att ett lagom studietempo så att du orkar på lång sikt.

Pauser är viktiga för att fylla på med ny energi och för att du ska kunna fokusera när du väl studerar. Hur länge man kan fokusera är olika för olika individer och olika uppgifter, men 25-45 minuter är vanligt. Ta reda på vad som fungerar för dig och planera för kortare och längre pauser hela dagen. Ett tips är att ställa en timer under tiden du tar paus för att du ska se till att återvända till studierna. Ta också pauser under lite längre perioder som till exempel helger eller lediga dagar. Att vara social, vara utomhus och att träna är hälsosamma sätt för att fylla på med ny energi.

Många av oss har ständiga distraktioner från telefoner och sociala medier. Reflektera över hur du använder och påverkas av dessa, och se till att undvika distraktioner när du ska plugga genom att stänga program du inte behöver på skärmen, lägg bort telefonen eller använda tyst läge eller flygplansläge. Det finns också många användbara appar som är baserade på pomodorometoden som kan hjälpa dig att låsa din telefon under en viss tidsperiod.

Sist men inte minst erbjuder Studenthälsan en prokrastineringsgrupp, "Gör det nu!", som träffas en gång i veckan för att stödja varandra och hjälpa till att skapa struktur.

Läs mer om våra grupper och kurser.

Senast uppdaterad: