Utåtriktat arbete

Studenthälsan bedriver, förutom individuella samtal och kurser, även förebyggande arbete i form av utåtriktade utbildningsinsatser och föreläsningar för studenter. Några av insatserna är återkommande varje läsår medan andra görs på förfrågan från exempelvis studentföreningar, studievägledare eller programansvariga.

De huvudsakliga utbildningsområdena är stresshantering, hållbar studietid, förhållningssätt till alkohol, prestationsångest, psykisk hälsa/ohälsa, krishantering och mottagningsutbildning/fadderutbildning. Insatserna kan i de flesta fall erbjudas på engelska och även digitalt exempelvis via Zoom.

För att nå ut brett till studenter ges information om Studenthälsans verksamhet vid terminsstart till nya studenter och representanter från Studenthälsan deltar vid vissa tillfällen vid programföreningars arbetsmarknadsmässor.

Om ni är intresserade av att genomföra en insats för en studentgrupp i samarbete med Studenthälsan går det bra att skicka en förfrågan till oss. Våra möjligheter att genomföra olika utbildningsinsatser styrs dels av tidsåtgång/tidpunkt och dels av vad det är för insats som efterfrågas. Under vissa tider under terminen har vi hårt tryck på mottagningen och många uppdrag. Sannolikheten att vi kan genomföra din/er önskade insats ökar om ni har god framförhållning.

Vid förfrågningar kontakta oss på: uppdrag-sh@uu.se. Vi kommer att diskutera er förfrågan och återkommer snarast möjligt med besked. Observera att vi behöver viss bakgrundsinformation för kunna besluta om vi kan genomföra insatsen eller inte. Vänligen kontrollera att du svarar på nedanstående frågor i ditt mail:

  • Vilken är målgruppen? (Ett exempel: studenter på masterprogram i systemvetenskap, termin 7.)
  • Önskad insats? (Till exempel: stressföreläsning.)
  • Vad är syftet med insatsen?
  • Språk: svenska eller engelska?
  • Hur många deltagare?
  • Datumförslag?
  • Tid?
  • Plats? Eller digitalt?