Skriv in dig vid kår och nation

Uppsala universitet har flera studentkårer och studentnationer. Du kan välja att bli medlem i en eller flera kårer och nationer. Så här skriver du in dig vid kår och nation för att få ett så kallat terminskort (terminsräkning).

Du skriver in dig på kår och nation via webbportalen uppsalastudent.com

Har du inte tillgång till dator kan du ta med dig antagningsbesked och fotolegitimation och gå till den nation som du vill tillhöra. Om du är 20 år eller yngre tar du med dig en kopia på slutbetyget.

Medlemsavgift till nation och kår betalas för varje termin. Ett par studentkårer har gratis medlemskap.

Gästkort

Den som är student någon annanstans än vid Uppsala universitet, men vill ha tillträde till nationerna i Uppsala, måste lösa ett tillfälligt gästkort. Gästkortet utfärdas av Kuratorskonventet och kan köpas på nationernas egna expeditioner och på Kuratorskonventets gästkortsexpedition på Övre Slottsgatan 7 i Uppsala.