Vilka får bli studentkår?

En sammanslutning som önskar att få ställning som studentkår måste ansöka om det. Rektor fattar beslut om tid och ordning för att ansöka och Konsistoriet, universitetets styrelse, fattar beslut om ställning om studentkår.

I en ansökan ska det bland annat anges vilken geografiskt avgränsad del eller vid vilken/vilka organisatoriskt avgränsade delar av universitetet ansökan gäller. Det ska också framgå om sammanslutningen företräder studenter, doktorander eller båda grupperna.

Nya beslut om ställning som studentkår

För perioden 1 juli 2022 – 30 juni 2025 kommer ett nytt beslut om ställning som studentkår att fattas. Alla sammanslutningar som vill bli eller fortsätta ha status som studentkår behöver ansöka på nytt för den perioden. Rektor fattar beslut om tid och ordning för att ansöka om ställning som studentkår i oktober 2021. Mer information kommer senare.

Kontakt och mer information

I högskolelagen 4 kapitlet 11-14 §§ finns mer information om status som studentkår och hur regelverket ser ut.

Om du har frågor om ställning som studentkår kan du vända dig till enhetschef Cecilia Marklund på Studentavdelningen.

Senast uppdaterad: