Utlandsstudier

Studenter vid Uppsala universitet har möjlighet att göra delar av sin utbildning utomlands. På dessa sidor kan du läsa mer om de fyra olika alternativ för utlandsstudier som erbjuds via Enheten för internationell mobilitet.

Utlandsstudier via Uppsala universitet kan även erbjudas via en del fakulteter och institutioner. Vi har en sida där vi samlat länkar till de fakulteter och institutioner som erbjuder utlandsstudier.

Fasaden vid Uppsala studenkår.
 • Kurser under en eller två terminer.
 • Inga studieavgifter.
 • Stipendiemöjligheter via Erasmus, International Credit Mobility m.m.
 • Alla heltidsstudenter vid Uppsala universitet är behöriga att söka.

Ansökan läsåret 2021/2022:
15 oktober till 16 november 2021, för studier med start hösten 2022.
19 april till 16 maj 2022, för studier med start våren 2023.

Tre studenter sitter i Östgöta nations stentrappa.
 • Stipendium för praktik, fältstudier, volontärarbete, sommarjobb m.m.
 • Tillåten tidsperiod är 60–360 dagar.
 • Alla heltidsstudenter vid Uppsala universitet är behöriga att söka.

Ansökningsdatum 2022:
1–15 januari
1–15 mars
15 april – 2 maj
1–15 september
1–15 november

Fasaden vid Uppsala studenkår.
 • 27 000 kronor i stipendium för fältstudier i ett utvecklingsland.
 • Resultera i ett examensarbete, kandidat- eller masteruppsats.
 • Från 56 till 140 dagar i fält.

Ansökan stänger:
15 november 2022 - för fältstudier som avslutas senast 10 januari 2024.
15 april 2023 - för fältstudier som avslutas senast 10 januari 2024.

Tre studenter sitter i Östgöta nations stentrappa.
 • Två- till treveckorskurser som hålls under sommaren
 • Kostnadsfria eller till ett reducerat pris
 • Möjlighet till stipendium
 • Alla heltidsstudenter på Uppsala universitet är behöriga att söka.

Ansökan för sommaren 2022:
Ansökan för sommarkurser utomlands under sommaren 2022 är inställd.

Evenemang

Det är enheten för internationell mobilitet vid avdelningen för internationalisering som ansvarar för administrationen av de utlandsstudiemöjligheter som beskrivs på de här sidorna.

 • För frågor om utbytesstudier eller sommarkurser kontakta mobility@uu.se.
 • För frågor om Erasmuspraktik, Erasmusstipendiet för studier eller International Credit Mobility kontakta erasmus@uu.se.
 • För frågor om Minor Field Studies kontakta mfs@uadm.uu.se.

Drop-in i Zoom

Träffa enheten för internationell mobilitet och ställ frågor om utlandsstudier. När du ansluter hamnar du först i ett väntrum och när det blir din tur kopplar vi dig till oss. Du får då kortfattat beskriva ditt ärende innan du kopplas vidare till ett enskilt samtal med en tillgänglig handläggare.

Drop-in erbjuds under terminstid på helgfria tisdagar och torsdagar kl. 13.00–14.00. Sista drop-in för terminen är torsdag 2 juni. Efter sommaruppehållet öppnar vi åter för drop-in torsdag 1 september.

OBS! Tisdag 24/5 2022 erbjuds ingen drop-in

Vi håller extrainsatt drop-in i samband med att ansökan för utbytesstudier stänger. Extrainsatt drop-in sker fredag 13 maj och måndag 16 maj.

Ställ dina frågor på vår Zoom-drop-in

Boka oss för en infoträff

Det går att boka oss för informationsmöten för ert program, institution eller fakultet. Ni kan också boka oss för att hålla i en informationsträff för er studentförening, nation eller kår. För bokning kontakta oss på mobility@uu.se.

Sociala medier

Följ oss och våra studenter som befinner sig utomlands och gästar oss på Instagram. Du kan även följa oss på vår Facebooksida där vi också lägger upp kommande informationstillfällen.