ENLIGHT - Europauniversitet

I november 2020 startade Uppsala universitet tillsammans med åtta andra europeiska universitet det så kallade Europauniversitet ENLIGHT. ENLIGHT är ett av flera pilotprojekt finansierade av EU-kommissionen för att leda utvecklingen av nya typer av utbildningar och utbildningsmetoder som svarar mot framtidens utmaningar.

ENLIGHT har valt att fokusera på fem flaggskeppsområden:

  • Hälsa och välmående
  • Digitalisering
  • Klimatförändringar
  • Energianvändning och cirkulärekonomi
  • Jämlikhet

Vad innebär ENLIGHT för dig som student?

Studenter ska ges möjlighet att läsa kurser och delta i aktiviteter som tagits fram i samarbeten mellan de nio universiteten och aktörer i dess omvärld. Det kommer även erbjudas kurser som ger studenter färdigheter att agera i internationella team oavsett om det är på hemmaplan eller utomlands.

Allt eftersom fler kurser och aktiviteter blir tillgängliga kommer dessa sidor att byggas ut. Men redan nu kan du se vilka aktiviteter som finns för studenter på ENLIGHT:s sidor för studerande. Fler av kurserna och aktiviteterna kommer att kopplas till olika former av stipendier inom Erasmusprogrammet.

Förutom kurser och aktiviteter är det redan möjligt att söka ett utbyte på en eller två terminer till våra partneruniversitet i ENLIGHT.

Läs mer om ENLIGHT i Fact Sheet Pdf, 2 MB. eller följ ENLIGHT på de officiella kontona på Twitter och LinkedIn.

Studentforum

Läs mer om ENLIGHT Student Network.

Följ ENLIGHT Student Network på Instagram, Twitter och Facebook.

Kontakta Uppsala universitets projektledning för ENLIGHT.

Senast uppdaterad: