Erasmuspraktik

Inom Erasmusprogrammet finns möjlighet att få ett stipendium för att göra praktik på ett företag, en organisation eller ett universitet i Europa.

Du kan också använda stipendiet för att finansiera insamlandet av data till ett självständigt arbete till exempel exjobb, C-, D-, masteruppsats eller doktorsavhandling. Du söker Erasmuspraktikstipendiet efter att du har ordnat en praktikplats. I ansökningshandboken kan du hitta råd och rekommendationer om hur och var du kan hitta en praktikplats.

Aktuella stipendienivåer

Grupp 1, programländer med högre levnadskostnader: 655 €/månad. Danmark, Finland, Irland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Norge och Storbritannien.

Grupp 2, programländer med lägre levnadskostnader: 595 €/månad. Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Nederländerna, Nordmakedonien, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Österrike

Student står på ett berg med sina armar utsträckta.

Studera utomlands med en funktionsnedsättning

Studenter med en fysisk, psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsvariation kan få extra medel för merkostnader som uppstår i samband med Erasmusutbyte.

Ange detta i stipendieansökan i när du söker stipendiet så kontaktar avdelningen för internationalisering dig.

Ansökan

Ansökan lämnas in i systemet MoveON. Du söker Erasmuspraktikstipendiet efter att du har ordnat en praktikplats.

En ansökan tar cirka en månad att behandla efter att ansökningsomgången har avslutats. Efter att ansökan har godkänts måste praktikanter slutföra det obligatoriska språktestet och ladda upp sitt undertecknade Grant Agreement innan praktikstart. Vi kan inte godkänna ansökningar för praktikperioder som redan har påbörjats.

Om du planerar att påbörja din praktik tidigare än en månad efter att ansökningsomgången har avslutats, vänligen kontakta erasmus@uu.se. Vi kan inte garantera att dessa ansökningar hinner godkännas.

Till ansökningsportalen

Aktuella ansökningsperioder läsåret 2021-2022:

  • 1–15 September - denna ansökningsomgång är inställd under detta läsår
  • 1–15 November
  • 1–15 Januari
  • 1–15 Mars
  • 1 maj – 6 juni

Stipendiehandboken

Del 1. Instruktioner till ansökan

innehåller allt du behöver veta samt instruktioner till hur du gör din stipendieansökan.

Stipendiehandbok för Erasmuspraktik del 1

Del 2. När du blivit beviljad ett Erasmusstipendium

När du blivit beviljad ett Erasmusstipendium finns det saker som du är skyldig att göra både innan, under och efter din praktik.

Stipendiehandbok för Erasmuspraktik del 2

Kontakta oss

Det är enheten för internationell mobilitet vid avdelningen för internationalisering som ansvarar för administrationen av de utlandsstudiemöjligheter som beskrivs på de här sidorna.

  • För frågor om utbytesstudier eller sommarkurser kontakta mobility@uu.se.
  • För frågor om Erasmuspraktik, Erasmusstipendiet för studier eller International Credit Mobility kontakta erasmus@uu.se.
  • För frågor om Minor Field Studies kontakta mfs@uadm.uu.se.

Drop-in i Zoom

Träffa enheten för internationell mobilitet och ställ frågor om utlandsstudier. Digital drop-in erbjuds under terminstid på helgfria tisdagar och torsdagar kl. 13.00–14.00.

Inför att ansökan för utbytesstudier stänger hålls extrainsatta drop-in tillfällen den 10, 12 och 15 november kl. 13.00–14.00.

Drop-in sker via Zoom. Använd gärna Zoom via ditt studentkonto. När du ansluter hamnar du först i ett väntrum. När det blir din tur kopplar vi dig till oss. Du får då kortfattat beskriva ditt ärende innan du kopplas vidare till ett enskilt samtal med en tillgänglig handläggare.

Ställ dina frågor på vår Zoom-drop-in

Boka oss för en infoträff

Det går att boka oss för informationsmöten för ert program, institution eller fakultet. Ni kan också boka oss för att hålla i en informationsträff för er studentförening, nation eller kår. För bokning kontakta oss på mobility@uu.se.

Sociala medier

Följ oss och våra studenter som befinner sig utomlands och gästar oss på Instagram. Du kan även följa oss på vår Facebooksida där vi också lägger upp kommande informationstillfällen.

Senast uppdaterad: