Erasmuspraktik

Inom Erasmusprogrammet finns möjlighet att få ett stipendium för att göra praktik på ett företag, en organisation eller ett universitet i Europa. Du kan också använda stipendiet för att finansiera insamlandet av data till ett självständigt arbete till exempel exjobb, C-, D-, masteruppsats eller doktorsavhandling.

Aktuella stipendienivåer

Grupp 1, programländer med högre levnadskostnader: 655 €/månad. Danmark, Finland, Irland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Norge och Storbritannien.

Grupp 2, programländer med lägre levnadskostnader: 595 €/månad. Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Nederländerna, Nordmakedonien, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Österrike

Student står på ett berg med sina armar utsträckta.

Studera utomlands med en funktionsnedsättning

Studenter med en fysisk, psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsvariation kan få extra medel för merkostnader som uppstår i samband med Erasmusutbyte.

Ange detta i stipendieansökan i när du söker stipendiet så kontaktar avdelningen för internationalisering dig.

Ansökan

Ansökan lämnas in i systemet MoveON. Du söker Erasmuspraktikstipendiet efter att du har ordnat en praktikplats.

En ansökan tar cirka en månad att behandla efter att ansökningsomgången har avslutats. Vi kan inte godkänna ansökningar för praktikperioder som redan har påbörjats.Om du planerar att påbörja din praktik tidigare än en månad efter att ansökningsomgången har avslutats, vänligen kontakta erasmus@uu.se. Vi kan inte garantera att dessa ansökningar hinner godkännas.

Till ansökningsportalen i MoveON.

Aktuella ansökningsperioder 2022:

  • 1–15 januari
  • 1–15 mars
  • 15 april – 2 maj
  • 1–15 september
  • 1–15 november

Kolla gärna hemsidan regelbundet för uppdateringar om ansökningsperioder.

Stipendiehandboken

Del 1. Instruktioner till ansökan

Innehåller allt du behöver veta samt instruktioner till hur du gör din stipendieansökan.

Stipendiehandbok för Erasmuspraktik del 1.

Del 2. När du blivit beviljad ett Erasmusstipendium

När du blivit beviljad ett Erasmusstipendium finns det saker som du är skyldig att göra både innan, under och efter din praktik.

Stipendiehandbok för Erasmuspraktik del 2.

Det är enheten för internationell mobilitet vid avdelningen för internationalisering som ansvarar för administrationen av de utlandsstudiemöjligheter som beskrivs på de här sidorna.

  • För frågor om utbytesstudier eller sommarkurser kontakta mobility@uu.se.
  • För frågor om Erasmuspraktik, Erasmusstipendiet för studier eller International Credit Mobility kontakta erasmus@uu.se.
  • För frågor om Minor Field Studies kontakta mfs@uadm.uu.se.

Drop-in i Zoom

Träffa enheten för internationell mobilitet och ställ frågor om utlandsstudier. När du ansluter hamnar du först i ett väntrum och när det blir din tur kopplar vi dig till oss. Du får då kortfattat beskriva ditt ärende innan du kopplas vidare till ett enskilt samtal med en tillgänglig handläggare.

Drop-in erbjuds under terminstid på helgfria tisdagar och torsdagar kl. 13.00–14.00. Sista drop-in för terminen är torsdag 2 juni. Efter sommaruppehållet öppnar vi åter för drop-in torsdag 1 september.

OBS! Tisdag 24/5 2022 erbjuds ingen drop-in

Vi håller extrainsatt drop-in i samband med att ansökan för utbytesstudier stänger. Extrainsatt drop-in sker fredag 13 maj och måndag 16 maj.

Ställ dina frågor på vår Zoom-drop-in

Boka oss för en infoträff

Det går att boka oss för informationsmöten för ert program, institution eller fakultet. Ni kan också boka oss för att hålla i en informationsträff för er studentförening, nation eller kår. För bokning kontakta oss på mobility@uu.se.

Sociala medier

Följ oss och våra studenter som befinner sig utomlands och gästar oss på Instagram. Du kan även följa oss på vår Facebooksida där vi också lägger upp kommande informationstillfällen.