Information gällande Covid-19 och Erasmuspraktik

Studenter kan skicka in en stipendieansökan för Erasmuspraktik oavsett om det vid ansökningstillfället råder en reseavrådan till värdlandet från det svenska Utrikesdepartementet, UD. I stipendieansökan anges om praktiken ska utföras helt eller delvis på distans från annat land än värdlandet.

Alla studenter som deltar i Erasmuspraktik är skyldiga att följa programmets regler och riktlinjer. Studenter är endast berättigade till Erasmusstipendium för de dagar de fysiskt befinner sig på plats i värdlandet, dagar på distans är inte stipendiegrundande men ingår i det totala antalet Erasmusdagar (min 60 dagar max 360 dagar). Studenter kan få Erasmusstipendium för dagar som hen måste sitta i obligatorisk karantän innan utbytet.

Så länge det enligt UD finns en specifik avrådan för ett visst land/vissa länder med anledning av Covid-19 beviljas inga Erasmusstipendium till dessa länder. Ansökningar handläggs och beviljas med villkoret att det inte ska finnas någon aktiv avrådan och/eller rektorsbeslut som motsätter utresa vid planerat startdatum.

Undantag görs i följande fall:

  1. Studenter som är administrativt hemmahörande (t.ex. genom medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd) här kallat hemland, alternativt har en liknande stark anknytning (t.ex. genom partner/maka/make/barn) till det Erasmusprogramland där hen ämnar göra Erasmuspraktik och ändå redan återvänt/planerat att återvända till detta land och där beviljandet av Erasmuspraktiken alltså inte innebär någon extra resa.
  2. Praktikanter som påbörjar sin praktik på distans, och reser ut om/när UD:s avrådan hävts alternativt skjuter på startdatum för sin praktik tills att UD:s avrådan hävts.

Med anledning av Covid-19 är studenter som ansökt om Erasmusstipendiet för praktik skyldiga att:

  • Omedelbart meddela erasmus@uu.se om det sker förändringar i praktikens start och/eller form efter att stipendieansökan godkänts och grant agreement skickats ut och skrivits under. Stipendiet kommer då att räknas om.
  • Samtliga studenter som gör praktik inom ramen för Erasmusprogrammet, oavsett praktikform och stipendium, är skyldiga att inkomma med obligatoriska Erasmusdokument.

Studenter som ansökt om Erasmusstipendiet för praktik uppmanas med anledning Covid-19:

  • Att följa utvecklingen, både via Uppsala universitets webbsida och UD:s rekommendationer, värdlandets egna officiella informationskanaler och Re-open EU. Ladda ner UD:s app Resklar och skriva upp sig på den så kallade svensklistan (eller motsvarande om studenten har medborgarskap från annat land).
  • Att vara flexibla i sin planering av sin praktik, särskilt med hänseende vad gäller startdatum och undersöka möjligheten att påbörja sin praktik på distans från Sverige om utresa omöjliggörs vid faktiskt startdatum.
  • Att se över sitt försäkringsskydd, Student UT gäller endast i värdlandet för praktiken.

Senast uppdaterad: