Erasmusstudier i Storbritannien

Reglerna för EU-medborgare att studera i Storbritannien ändras från och med januari 2021. Du som planerar att studera i Storbritannien från 2021 och inte redan studerar eller bor i landet behöver söka studentvisum innan du påbörjar dina studier, om dina studier är längre än 6 månader.

Ansökan öppnade den 5 oktober 2020. För studier som är kortare än sex månader är det möjligt att använda sig av den så kallade visitor route. Mer information kring visum för Storbritannien finns på brittiska regeringens hemsida.

Du som redan är student i Storbritannien, bor i landet eller flyttar dit senast 31 december 2020 har möjlighet att söka uppehållstillstånd enligt EU Settlement Scheme och därigenom behålla dina EU-medborgerliga rättigheter, det vill säga rätten att bo, studera, arbeta med mera i landet. Denna ansökan är kostnadsfri och du gör den online.

Senast uppdaterad: