Minor Field Studies

Minor Field Studies (MFS) är ett stipendieprogram som riktar sig till kandidat- och masterstudenter som vill inhämta kunskap om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor. Detta görs genom inhämtning av data till ett examensarbete i ett, av Sida/UHR, godkänt land under en period på 8 till 20 veckor.

Din fältstudie bör relatera till något av de sjutton globala målen för hållbar utveckling. Stipendiet finansieras av Sida men administreras av Universitets- och högskolerådet. Det är 27 000 kronor som kan användas för bland annat resor, boende, vacciner och visum. Stipendiet omfattar även en förberedelsekurs samt försäkring.

Ansökan om Minor Field Studies

Ansökan öppnar strax efter föregående utlysning har stängt. Det är alltså nästan alltid möjligt att påbörja en ansökan i ansökningssystemet. Fördelen med att påbörja en ansökan är att vi kan kontakta dig med information om kommande informationsmöten, drop-in möjligheter m.m.

Ansökan läsåret 2021/2022 stänger följande datum:

  • 15 november 2021 - för fältstudier som avslutas senast 10 januari 2023.
  • 15 april 2022 - för fältstudier som avslutas senast 10 januari 2023.

Till ansökningsportalen i MoveON.

Instruktioner till ansökan

Instruktioner till ansökan finns beskrivet i ansökningshandboken nedan. Den innehåller den information du behöver för att genomföra en ansökan. Samtliga länkar och dokument hittar du i länk- och dokumentsamlingen på den här sidan.

Ansökningshandbok Minor Field Studies.

Viktiga dokument till ansökan:

  1. Project Proposal Pdf, 128 kB.
  2. Approval by department Pdf, 107 kB.
  3. Budget Pdf, 125 kB.
  4. Academic Purpose Statement Pdf, 125 kB.

Videoguide till MFS

För mer information om hur det går till att söka MFS kan du ta del av ett informationsmöte från oktober 2020.

Det är enheten för internationell mobilitet vid avdelningen för internationalisering som ansvarar för administrationen av de utlandsstudiemöjligheter som beskrivs på de här sidorna.

  • För frågor om utbytesstudier eller sommarkurser kontakta mobility@uu.se.
  • För frågor om Erasmuspraktik, Erasmusstipendiet för studier eller International Credit Mobility kontakta erasmus@uu.se.
  • För frågor om Minor Field Studies kontakta mfs@uadm.uu.se.

Drop-in i Zoom

Träffa enheten för internationell mobilitet och ställ frågor om utlandsstudier. Digital drop-in erbjuds under terminstid på helgfria tisdagar och torsdagar kl. 13.00–14.00.

Sista drop-in-tillfället före jul är torsdag 16 december. Vi öppnar åter för drop-in tisdag 11 januari.

Drop-in sker via Zoom. Använd gärna Zoom via ditt studentkonto. När du ansluter hamnar du först i ett väntrum. När det blir din tur kopplar vi dig till oss. Du får då kortfattat beskriva ditt ärende innan du kopplas vidare till ett enskilt samtal med en tillgänglig handläggare.

Ställ dina frågor på vår Zoom-drop-in

Boka oss för en infoträff

Det går att boka oss för informationsmöten för ert program, institution eller fakultet. Ni kan också boka oss för att hålla i en informationsträff för er studentförening, nation eller kår. För bokning kontakta oss på mobility@uu.se.

Sociala medier

Följ oss och våra studenter som befinner sig utomlands och gästar oss på Instagram. Du kan även följa oss på vår Facebooksida där vi också lägger upp kommande informationstillfällen.