Sommarkurser utomlands

Sommarkurser är kortare kurser som ges av våra utvalda partneruniversitet under perioden juni-augusti.

Via Enheten för internationell mobilitet kan du söka sommarkurser som vi genom avtal kan göra kostnadsfria för våra studenter alternativt med mycket låg avgift. Några sommarkurser kvalificerar sig även för stipendier.

Ansökan för sommarkurser under sommaren 2022

Ansökan för sommarkurser utomlands under sommaren 2022 är inställd. Du kan som student ändå söka sommarkurser vid andra universitet eller partneruniversitet. Du måste inte gå via Enheten för internationell mobilitet utan kan söka direkt till ett annat universitet om en sommarkurs. Titta på våra partneruniversitet och se vad de erbjuder ifråga om sommarkurser. I flera fall kan man få rabatt på sommarkurskostnaden ifall att man kommer från Uppsala eftersom vi är ett partneruniversitet till dem.

Tillgängliga sommarkurser

Utbudet av sommarkurser utomlands varierar från år till år. Listan över tillgängliga kurser för kommande sommar förväntas publiceras i december varje år. Observera att det inte alltid är samma kurser som utlyses i varje ansökningsomgång. Här kan du se vilka kurser som fanns tillgängliga för sommaren 2020.

Ansökan

Ansökan till sommarkurser utomlands via enheten för internationell mobilitet öppnar en gång per år. Ansökan och annan obligatorisk dokumentation skickas in elektroniskt via systemet MoveON.

Till ansökan i MoveON

Instruktioner till ansökan

Instruktioner till ansökan för sommarkurser finns beskrivet i en ansökningshandbok. Den innehåller de instruktioner du behöver för att genomföra en ansökan. Samtliga länkar som du hittar på sidorna för sommarkurser finns också listade på den här sidan.

Ansökningshandbok

Det är enheten för internationell mobilitet vid avdelningen för internationalisering som ansvarar för administrationen av de utlandsstudiemöjligheter som beskrivs på de här sidorna.

  • För frågor om utbytesstudier eller sommarkurser kontakta mobility@uu.se.
  • För frågor om Erasmuspraktik, Erasmusstipendiet för studier eller International Credit Mobility kontakta erasmus@uu.se.
  • För frågor om Minor Field Studies kontakta mfs@uadm.uu.se.

Drop-in i Zoom

Träffa enheten för internationell mobilitet och ställ frågor om utlandsstudier. Digital drop-in erbjuds under terminstid på helgfria tisdagar och torsdagar kl. 13.00–14.00.

Sista drop-in-tillfället före jul är torsdag 16 december. Vi öppnar åter för drop-in tisdag 11 januari.

Drop-in sker via Zoom. Använd gärna Zoom via ditt studentkonto. När du ansluter hamnar du först i ett väntrum. När det blir din tur kopplar vi dig till oss. Du får då kortfattat beskriva ditt ärende innan du kopplas vidare till ett enskilt samtal med en tillgänglig handläggare.

Ställ dina frågor på vår Zoom-drop-in

Boka oss för en infoträff

Det går att boka oss för informationsmöten för ert program, institution eller fakultet. Ni kan också boka oss för att hålla i en informationsträff för er studentförening, nation eller kår. För bokning kontakta oss på mobility@uu.se.

Sociala medier

Följ oss och våra studenter som befinner sig utomlands och gästar oss på Instagram. Du kan även följa oss på vår Facebooksida där vi också lägger upp kommande informationstillfällen.