Information gällande Covid-19 och utbytesstudier

Så länge det enligt det svenska utrikesdepartementet (UD) finns en specifik avrådan för ett visst land/vissa länder med anledning av Covid-19 kan inga utbyten till dessa länder genomföras.

Ansökningar handläggs och beviljas med villkoret att det inte ska finnas någon aktiv avrådan och/eller rektorsbeslut som motsätter utresa vid planerat startdatum.

Med anledning av Covid-19 uppmanas studenter som ska söka utbyten att följa utvecklingen, både via UU:s webb och UD:s rekommendationer, värdlandets egna officiella informationskanaler och Re-open EU.

Med anledning av Covid-19 är studenter som ansökt om utbyte skyldiga att omedelbart meddela mobility@uu.se om det sker förändringar i utbytets start och/eller form.

Senast uppdaterad: