Sökbara universitet

På denna sida publiceras listan över universiteten som är möjliga att söka under den aktuella ansökningsomgången. Observera att det inte alltid är samma universitet som utlyses i varje ansökningsomgång. Listan publiceras inför att en ny ansökningsomgång ska öppna.

Listan visar även lägsta poäng på ansökan för att få en plats i tidigare ansökningsomgångar. Siffrorna bör tolkas som ungefärliga riktmärken. Högsta möjliga poäng på en ansökan är 8,4. En poäng på 0,0 innebär att ingen sökte platsen. Saknas poäng betyder det att universitetet inte var sökbart i den ansökningsomgången.

I tabellen finner ni de universitet som är sökbara under ansökningsomgången hösten 2021.

Universitet som är sökbara under ansökningsomgången hösten 2021

SÖKBARA UNIVERSITET

Maj

Nov

Maj

Nov

2021

2020

2020

2019

AUSTRALIEN

University of Wollongong

5,1


5,1


BELGIEN

Ghent University - ERASMUS

4,1

3,1

4,0

4,1

DANMARK

Københavns Universitet - ERASMUS

5,1

5,1


6,1

ESTLAND

Tartu University - ERASMUS


2,0


4,0

FINLAND

Helsingfors universitet - ERASMUS

3,1

3,0


4,1

FRANKRIKE

Université Rennes 2 - ERASMUS

2,1

5,1


5,0

Université Sorbonne IV - ERASMUS

4,0

5,0

5,0

4,0

GEORGIEN

Ilia State University - ICM


3,1


4,0

IRLAND

National University of Ireland, Galway - ERASMUS


6,1


6,1

ISLAND

Háskóli Íslands - ERASMUS

2,0

4,1JAPAN

Keio University, Tokyo (Obs! Endast KIP & JLP)


6,1


6,1

KANADA

Queen’s University, Kingston, Ontario


5,1


3,0

Université de Montréal, Montréal, Quebec


4,1

4,0

6,0

University of British Columbia, Vancouver, British Columbia


6,1


7,1

KAZAKHSTAN

KIMEP University - ICM

5,0

7,4

0,0

3,1

KINA

Chinese University of Hong Kong, Hong Kong

4,0

3,0

4,1

6,1

City University of Hong Kong, Hong Kong

4,0

4,1

4,1

4,1

Peking University, Beijing

4,0

4,0

4,0

4,1

University of Hong Kong, Hong Kong


4,1


5,0

KOREA

Ewha University, Seoul


5,1

6,0

5,0

Hanyang University

6,05,0

Korea University, Seoul


6,2

4,0


Yonsei University, Seoul

6,05,0

MEXIKO

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)

6,17,1

NEDERLÄNDERNA

Groningen University - ERASMUS

4,1

4,1

5,0

3,1

NORGE

Universitetet i Oslo - ERASMUS

4,1

6,1


0,0

RYSSLAND

National Research University - Higher School of Economics - General

4,1

7,2

5,0

5,0

Saint Petersburg State University - General

5,0

7,1


4,1

SCHWEIZ

Université de Lausanne


6,1

3,0

3,0

SINGAPORE

National University of Singapore, Singapore

6,1

6,0

4,3

6,0

Nanyang Technological University, Singapore


7,0

4,0

6,1

SPANIEN

Universidad de Deusto - ERASMUS (Business, Engineering, Modern Languages and Political Sciences)

4,0

5,0

0,0

4,0

STORBRITANNIEN

Keele University - ERASMUS


4,0

6,1

4,0

University of Birmingham - ERASMUS


5,1


4,1

University of East Anglia - ERASMUS (Earth Sciences & Humanities)

4,1

3,1


5,0

University of Edinburgh - ERASMUS


4,0


6,1

University of Reading - ERASMUS

4,1

6,1


5,1

TAIWAN

National Taiwan University, Taipei

5,1

7,1


6,1

TURKIET

Sabanci University, Istanbul - ERASMUS


5,0

5,0

3,0

TYSKLAND

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau - ERASMUS


3,0


5,0

Georg-August-Universität Göttingen - ERASMUS

5,0

6,1

0,0

7,0

UKRAINA

Taras Shevchenko National University of Kyiv - ICM


4,0


6,0

Ivan Franko National University of L'viv - ICM


0,0URUGUAY

Universidad ORT - ICM

5,0

5,1


5,0

USA

California State University, 23 campus areas,


3,0


5,0

Gustavus Adolphus College, St Peter, Minnesota


2,1


5,1

University of California, 9 campus areas,


7,1


7,1

University of Colorado, Boulder, Colorado


5,1


5,0

University of Maryland, College Park,


5,1


5,0

University of Massachusetts, Amherst,


4,0


5,0

University of Michigan, Ann Arbor,


5,0


5,0

University of Texas, Austin,


4,0


4,1

University of Washington, Seattle, Washington


5,1


4,0

ÖSTERRIKE

Karl-Franzens-Universität Graz - ERASMUS


6,0


7,0