Sökbara universitet

På denna sida publiceras universiteten som är möjliga att söka under aktuell ansökningsomgång. Observera att det inte alltid är samma universitet som utlyses i varje ansökningsomgång. Listan publiceras inför att en ny ansökningsomgång ska öppna.

Listan visar även lägsta poäng på ansökan för att få en plats i tidigare ansökningsomgångar. Siffrorna bör tolkas som ungefärliga riktmärken. Högsta möjliga poäng på en ansökan är 8,4. En poäng på 0,0 innebär att ingen sökte platsen. Saknas poäng betyder det att universitetet inte var sökbart i den ansökningsomgången.

Sökbara universitet hösten 2021 kommer att publiceras här inför att ansökningsomgången öppnar.

Senast uppdaterad: