Studentrepresentationsposter

Studentrepresentationsposter som premieras i den centrala utbytesansökningsomgången via Enheten för internationell mobilitet våren 2021 samt behöriga intygsundertecknare.

Universitetsgemensamma eller centrala grupper, nämnder och råd

 • Konsistoriet (5 studentrepresentanter)
 • Disciplinnämnden (4 studentrepresentanter)
 • Nämnden för utredning av oredlighet i forskning (2 studentrepresentanter)
 • Internationaliseringsrådet (3 studentrepresentanter)
 • Referensgrupp för Enheten för studenthälsa (7 studentrepresentanter)
 • Kvalitetsrådet (4 studentrepresentanter)
 • Stipendienämnden (4 studentrepresentanter)
 • Bedömargruppen för PUMA (3 studentrepresentanter)
 • Biblioteksnämnden (2 studentrepresentanter)
 • Rådet för lika villkor (6 studentrepresentanter)
 • Samverkansgruppen för arbetsmiljöfrågor (3 studentrepresentanter)
 • Samverkansgruppen för universitetsgemensamma IT-frågor
 • Styrgruppen för universitetsgemensamma IT-frågor (1 studentrepresentant)
 • Beredande gruppen för universitetsgemensamma IT-frågor (1 studentrepresentant)
 • Kursklassificeringsgruppen (1 studentrepresentant)
 • Centrum för forskning om funktionshinder (2 studentrepresentanter)
 • Samverkansrådet (3 studentrepresentanter)
 • Styrelsen för Centrum för forsknings- och bioetik (3 studentrepresentanter)
 • Styrelsen för Centrum för genusvetenskap (2 studentrepresentanter)
 • Styrelsen för Centrum för miljö- och utvecklingsstudier (CEMUS) (2 studentrepresentanter)
 • Styrelsen för MedTech Science and Innovation (1 studentrepresentant)
 • Beredningsgruppen för Pedagogiska priset (8 studentrepresentanter)
 • Beredningsgruppen för Årets alumn (1 studentrepresentant)
 • Planeringsrådet för Campus Gotland (3 studentrepresentanter)
 • ENLIGHT (1 studentrepresentant)
 • Initiativ för nyanlända och integration (1 studentrepresentant)
 • Martin H:son Holmdahls stipendiekommitté (1 studentrepresentant)
 • Rådet för forskningsinfrastruktur (1 studentrepresentant)
 • Hållbarhetsrådet (2 studentrepresentant)
 • Användargruppen förvaltningsobjekt och lärande (1 studentrepresentant)
 • SLUG (1 studentrepresentant)
 • Styrelsen för International Science Programme (1 studentrepresentant)
 • Språkverkstadens referensgrupp (2 studentrepresentanter)

Tillfälliga grupper våren 2021:

 • Projektgruppen för självvärderingsarbetet inför lärosätesgranskning 2020 (2 studentrepresentanter)
 • Referensgruppen för självvärderingsarbetet inför lärosätesgranskning 2020 (4 studentrepresentanter)
 • Styrgruppen för e-lärande (2 studentrepresentant)
 • Arbetsgruppen för revidering av riktlinjer för inrättande, uppföljning och avveckling av utbildningsprogram, huvudområden och biområden (1 studentrepresentant)
 • Styrgrupp Lokalförsörjningsplan 2020-2022
 • Samarbetsprojekt UU – Durham University (1 studentrepresentant)
 • Styrgrupp för livslångt lärande (1 studentrepresentant)
 • Referensgrupp i projekt för studenters välmående (4 studentrepresentanter)

Ledamöter i områdesnämnder och fakultetsnämnder

 • Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap
 • Områdesnämnden för medicin och farmaci
 • Fakultetsnämnden vid Farmaceutiska fakulteten
 • Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Juridiska fakultetsnämnden
 • Fakultetsnämnden vid Medicinska fakulteten
 • Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Teknisk-naturvetenskapliga områdes-/fakultetsnämnden
 • Teologiska fakultetsnämnden
 • Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper

Personer på studentkårerna som har befogenhet att skriva under intyg för premiering vid utlandsstudier

För de ​universitetsövergripande uppdragen​ ska två av följande personer, från två olika organisationer, ha skrivit under intyget:

 • Jacob Färnert, ordförande, Uppsala studentkår
 • Klara van Blaricum, vice ordförande, Uppsala studentkår
 • Alice Fors, ordförande, Farmacevtiska studentkåren
 • Anton Berglund, Ordförande, Gotlands studentkår Rindi
 • Philip Hagberg Enea, vice ordförande, Gotlands studentkår Rindi
 • Anna Ivert, ordförande, Uppsala teknolog- och naturvetarkår
 • Måns Bengtson, vice ordförande, Uppsala teknolog- och naturvetarkår
 • Arvid Bertilsson, ordförande, Juridiska föreningen i Uppsala
 • Alexander Zanton, vice ordförande, Juridiska föreningen i Uppsala
 • Erik Baehre, ordförande, Uppsalaekonomerna
 • Olivia Andersson, vice ordförande, Uppsalaekonomerna

För områdesnämnderna ska två av följande personer skriva under för:

Humaniora och samhällsvetenskap:

 • Jacob Färnert, ordförande, Uppsala studentkår
 • Klara van Blaricum, vice ordförande, Uppsala studentkår
 • Arvid Bertilsson, ordförande, Juridiska föreningen i Uppsala
 • Alexander Zanton, vice ordförande, Juridiska föreningen i Uppsala
 • Erik Baehre, ordförande, Uppsalaekonomerna
 • Olivia Andersson, vice ordförande, Uppsalaekonomerna
 • Anton Berglund, ordförande, Gotlands studentkår Rindi
 • Philip Hagberg Enea, vice ordförande, Gotlands studentkår Rindi

Medicin och farmaci:

 • Jacob Färnert, ordförande, Uppsala studentkår
 • Klara van Blaricum, vice ordförande, Uppsala studentkår
 • Alice Fors, ordförande, Farmacevtiska studentkåren

För ​fakultetsnämnder​ ska en av följande personer skriva under för:

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden:

 • Anna Ivert, ordförande, Uppsala teknolog- och naturvetarkår
 • Måns Bengtson, vice ordförande, Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Språkvetenskapliga fakultetsnämnden:

 • Jacob Färnert, ordförande, Uppsala studentkår
 • Klara van Blaricum, vice ordförande, Uppsala studentkår

Teologiska fakultetsnämnden:

 • Jacob Färnert, ordförande, Uppsala studentkår
 • Louise Ingemarsson, vice ordförande, Uppsala studentkår

Historisk-filosofiska fakultetsnämnden:

 • Jacob Färnert, ordförande, Uppsala studentkår
 • Klara van Blaricum, vice ordförande, Uppsala studentkår

Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper:

 • Jacob Färnert, ordförande, Uppsala studentkår
 • Klara van Blaricum, vice ordförande, Uppsala studentkår

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden:

 • Jacob Färnert, ordförande, Uppsala studentkår
 • Klara van Blaricum, vice ordförande, Uppsala studentkår
 • Erik Baehre, ordförande, Uppsalaekonomerna
 • Olivia Andersson, vice ordförande, Uppsalaekonomerna
 • Anton Berglund, ordförande, Gotlands studentkår Rindi
 • Philip Hagberg Enea, vice ordförande, Gotlands studentkår Rindi

Juridiska fakultetsnämnden:

 • Arvid Bertilsson, ordförande, Juridiska föreningen i Uppsala
 • Alexander Zanton, vice ordförande, Juridiska föreningen i Uppsala

Ledamöter i kårers styrelser

Juridiska föreningen i Uppsala:

 • Ordförande för studieutskottet
 • Ordförande för sociala utskottet
 • Kommunikationsansvarig
 • Arbetsmarknadsansvarig
 • Sekreterare tillika ordförande för administrativa utskottet

Farmacevtiska studentkåren:

 • Vice ordförande med ansvar för ekonomi
 • Vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor
 • Studiesocial ledamot
 • Klubbmästare
 • Arbetsmarknadsansvarig
 • Sekreterare
 • Handläggare

Uppsala studentkår:

 • Styrelesledamot (8 st.)

Gotlands studentkår Rindi:

 • Studiepolitisk sekreterare
 • Internationell samordnare
 • Ekonomisk sekreterare
 • Sekreterare
 • Ledamot

Föreningen Uppsalaekonomerna:

 • Styrelseledamot (4 st.)
 • Sekreterare

Uppsala teknolog- och naturvetarkår:

 • Styrelseledamot (5 st.)

För kårstyrelsernas intyg ska följande personer signera:

 • Uppsala studentkår: Jacob Färnert, Louise Ingemarsson och Klara van Blaricum
 • Uppsala teknolog- och naturvetarkår: Anna Ivert och Måns Bengtson
 • Uppsalaekonomerna: Erik Baehre och Olivia Andersson
 • Farmacevtiska studentkåren: Alice Fors och vice ordförande och ekonomiansvarig (vakant)
 • Juridiska föreningen i Uppsala: Arvid Bertilsson och Alexander Zanton
 • Gotlands studentkår Rindi: Anton Berglund och Philip Hagberg Enea

Nationsengagemangsposter samt behöriga intygsundertecknare

Dessa poster kräver intyg av curator curatorum

 • Ledamöter av Kuratorskonventets arbetsnämnd
 • Suppleanter av Kuratorskonventets arbetsnämnd
 • Övermarskalk
 • Biträdande övermarskalk
 • Alumnsamordnare
 • Jämlikhetsombud (tidigare diskrimineringsombudsman)
 • Alkoholkultursansvarig (tidigare alkoholombudsman)
 • Kultursamordnare
 • Sekreterare
 • Ledamöter av Kuratorskonventets valnämnd
 • Ledamöter av Kuratorskonventets rådgivandenämnd

Presidier i underkonvent valda av desamma, kräver intyg av curator curatorum

 • Arkivariekonventet
 • Bibliotekariekonventet
 • Fanbärarkonventet
 • Idrottskonventet
 • Internationella konventet
 • Klubbmästarkonventet
 • Körkonventet
 • Marskalkskonventet
 • Orkesterkonventet
 • Recentiorskonventet
 • Stipendiekonventet
 • Teaterkonventet
 • Tidningskonventet
 • Marknadsföringskonventet

Valda av en enskild nation (inom områdena välkomstmottagning, stipendier och bibliotek), kräver intyg av förste eller andre kurator

 • Recentiorsvärdar (eller motsvarande)
 • Stipendiesekreterare
 • Bibliotekarier
 • Internationella sekreterare
 • Förste kurator eller andre kurator som hanterar stipendieärenden

Senast uppdaterad: