Utbytesavtal

Enheten för internationell mobilitet har utbytesavtal med följande universitet. Observera att inte alla universitet utlyses i varje ansökningsomgång. De universitet som utlyses publiceras i en speciell lista i samband med att ansökan öppnar.

Universitet som deltar i Erasmusprogrammet är markerade "ERASMUS". Universitet som deltar i International Credit Mobility programmet är markerade med "ICM". Båda programmen är en del av Erasmus+ och studenter får ett stipendium för sina utbytesstudier.

För information om vilka universitet som är sökbara under aktuell ansökningsomgång publiceras en separat lista inför öppningen av ansökningsomgången.

Databas

Senast uppdaterad: