Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Antagen till program

Institutionen ansvarar för inledande kurs på Logopedprogrammet, Läkarprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet, Masterprogram i folkhälsa samt Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktningarna Distriktssköterska samt Onkologisk vård. Är du antagen till något av dessa program hittar du information om programstart och registrering via länkarna nedan:

Antagen eller reservplacerad till fristående kurs

Institutionen ger ett flertal fristående kurser. Är du antagen till någon av våra fristående kurser måste du registrera dig i Ladok för att behålla din plats. Information om aktivering av studentkonto samt registrering finns via webben.

Är du villkorligt antagen ska du så snart som möjligt (senast sista registreringsdag) kontakta institutionen för att styrka din behörighet för att bli registrerad och behålla din plats. Du hittar kontaktuppgifter för våra fristående kurser via Uppsala universitets utbildningskatalog:

Om du är placerad som reserv kommer du att bli kontaktad av institutionen via e-post om du kan erbjudas en plats på kursen. Reservantagning till fristående kurs pågår i regel fram till och med kursstart. Som reserv har du en skyldighet att bevaka den e-postadress du registrerat på www.antagning.se. Håll också uppsikt över skräpposten. I regel krävs återkoppling på platserbjudande inom en eller ett par dygn, men svarstiden kan variera mellan kurser samt över tid. För information om reservantagning till specifika kurser kan kontaktperson för respektive kurs kontaktas. Se kontaktinformation via länken till utbildningskatalogen ovan.

Via länken nedan kommer preliminära scheman för våra fristående kurser HT2023 att publiceras:

__________________
Kursadministrationen
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo