Företagsekonomiska institutionen

Registrering Vt23

För att du ska behålla din plats på utbildningen du är antagen till måste du registrera dig. Vid Företagsekonomiska institutionen görs detta i Ladok under perioden 23 december – 9 januari. Vi har alltså inga upprop, utan det är genom registrering man tar sin plats i anspråk. När du registrerat dig i Ladok kommer du kunna se direkt om din registrering gått igenom.

Registrering sker i två steg:

  1. Registrering via e-post till studievagledning@fek.uu.se (studentservice-cg@uu.se om du läser vid Campus Gotland) under perioden 23 december – 9 januari. Kom ihåg att alltid skicka med ditt för- och efternamn, personnummer samt information om vilken kurs ditt ärende berör.
  2. Uppvisande av behörighet genom att du skickar in ett studieintyg som visar att du uppfyller behörighetskraven. Detta ska ha inkommit till studievagledning@fek.uu.se (studentservice-cg@uu.se om du läser vid Campus Gotland) senast måndagen den 9 januari kl. 08.00 (23 mars kl 08:00 för kurser som börjar under andra halvan av terminen). Kom ihåg att ange vilken kurs ditt ärende gäller.

Är du nyantagen till Ekonomie kandidatprogrammet men har redan läst Företagsekonomi A, 30 hp så kan vi erbjuda plats på Nationalekonomi A, 30 hp.

  • När 1:a antagningsbeskedet kommit ska du tacka ja till din plats, vilket du gör på antagning.se.
  • När 2:a antagningsbeskedet kommit ska du registrera dig.

Registrering sker i tre steg:

  1. Kontakta studievagledning@fek.uu.se under perioden 23 december – 9 januari. Ange för- och efternamn samt personnummer.
  2. Vi antar dig till Nationalekonomi A, 30 hp och skickar en bekräftelse på detta till dig via mejl.
  3. Du ska sedan själv registrera dig på kurserna, via Ladok, senast måndagen den 9 januari. I Ladok kommer du kunna se direkt om din registrering gått igenom.

Övrig information

I Studium hittar du information om kursupplägg, kursplan, litteraturlista, lärarlista samt schemalänk. Du hittar länk till din kurs på vår kursöversiktssida. För kurser inom Handelsrätt Vt23 blir kurssidorna i Studium tillgängliga från den 23 december för antagna och/samt registrerade studenter.

Sök schema

Sök kursplan med litteraturlista

Om du blivit antagen men inte kommer att kunna påbörja dina studier kan du ansöka om anstånd med studiestarten, vilket innebär att du ansöker om att få börja på utbildningen en annan termin. Du kan läsa mer om vad som gäller för anstånd, samt hur du ansöker om det, på universitets hemsida.

Reserver

Onsdagen den 11 januari beslutas om det blir reservantagning eller inte och detta anslås på www.fek.uu.se/student. Om reserver kan erbjudas plats kontaktas de via e-post, till den e-postadress som de angivit på antagning.se. Registrering sker sedan i Ladok och i mejlet finns instruktioner om detta samt deadline.

Eventuella reserver kontaktas via e-post till den e-postadress som angivits på antagning.se. Om du erbjuds en plats har du maximalt två dagar på dig att ta din plats i anspråk. I mejlet du får med erbjudande om plats finns instruktioner kring hur du tackar ja.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo