Företagsekonomiska institutionen

Registrering

För att du ska behålla din plats på utbildningen du är antagen till måste du registrera dig. Vid Företagsekonomiska institutionen görs registrering i Ladok under perioden 29 juli–22 augusti. I Ladok kommer du kunna se direkt om din registrering gått igenom.

Registrering sker via e-post till studievagledning@fek.uu.se under perioden 29 juli–22 augusti. Kom ihåg att alltid skicka med ditt för- och efternamn, personnummer samt information om vilken kurs ditt ärende berör. Läser du vid Campus Gotland kontaktar du istället, studentservice-cg@uu.se

Uppvisande av behörighet sker genom att du skickar in ett studieintyg som visar att du uppfyller behörighetskraven. Detta ska ha inkommit till studievagledning@fek.uu.se senast måndagen den 29 augusti kl. 08.00. Kom ihåg att ange vilken kurs ditt ärende gäller. Läser du vid Campus Gotland kontaktar du istället, studentservice-cg@uu.se

Är du nyantagen till Ekonomie kandidatprogrammet men har redan läst Företagsekonomi A, 30 hp så kan vi erbjuda plats på Nationalekonomi A, 30 hp.

  • När 1:a antagningsbeskedet kommit ska du tacka ja till din plats, vilket du gör på antagning.se.
  • När 2:a antagningsbeskedet kommit ska du registrera dig.

Registrering sker i tre steg:

  1. Kontakta studievagledning@fek.uu.se under perioden 29 juli–22 augusti. Ange för- och efternamn samt personnummer.
  2. Vi antar dig till Nationalekonomi A, 30 hp och skickar en bekräftelse på detta till dig via mejl.
  3. Du ska sedan själv registrera dig på kurserna, via Ladok, senast måndagen den 22 augusti. I Ladok kommer du kunna se direkt om din registrering gått igenom.

Övrig information

I Studium hittar du information om kursupplägg, kursplan, litteraturlista, lärarlista samt schemalänk. På institutionens hemsida finns en kursöversiktssida där du hittar länk till just din kurs.

Om du blivit antagen men inte kommer att kunna påbörja dina studier kan du ansöka om anstånd med studiestarten, vilket innebär att du ansöker om att få börja på utbildningen en annan termin. Du kan läsa mer om vad som gäller för anstånd, samt hur du ansöker om det, på universitets hemsida.

Reserver

Onsdagen den 24 augusti beslutas om det blir reservantagning eller inte och detta anslås på www.fek.uu.se/student. Om reserver kan erbjudas plats kontaktas de via e-post, till den e-postadress som de angivit på antagning.se. I mejlet finns instruktioner för hur man registrerar sig samt deadline.

Eventuella reserver kontaktas via e-post till den e-postadress som angivits på antagning.se. Om du erbjuds en plats har du maximalt två dagar på dig att ta din plats i anspråk. I mejlet du får med erbjudande om plats finns instruktioner kring hur du tackar ja.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo