Brev från prefekten vid Institutionen för informatik och media

Kära studenter vid IM

Som du säkert känner till har regeringen lättat på restriktionerna i samhället från och med 9 februari. Uppsala universitets ledning rekommenderar en successiv återgång till normal undervisning.

För Informatik och medias del innebär det att undervisningen som börjar i period 2 återgår till normal undervisning och anpassningsåtgärderna upphör. Tidigare beslut rörande period 1 fortsätter att gälla till slutet av perioden. Ifall du har frågor om hur det här påverkar din kurs kan du i första hand kontakta din kursansvarig.

Universitetet och institutionen fortsätter att följa med utvecklingen av läget. Håll dig uppdaterad gällande rådande rekommendationer på UU:s webbsidor.

Vänliga hälsningar,

Tomas Eklund

Prefekt institutionen för Informatik och media

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo