Institutionen för psykologi

Uppsamlingstentor för studenter med rester från nedlagda kurser från tidigare terminer

  • Psykologi som vetenskap (2PS101, 2PS071, 2PS305, 2PP531): omtenteras lördag 20 maj.
  • Forskningsmetod: Metod och vetenskapsteori (2PP105, 2PS072, 2PP532, 2PP534): omtenteras lördag 1 april.
  • Forskningsmetod: Statistik (2PP105, 2PS072, 2PP532, 2PP534): omtenteras lördag 6 maj.

Studenter ska själva anmäla sig i Ladok. Tentamensanmälan öppnas en månad innan och stängs 12 dagar innan tentadatum. Obs att ett aktivt studentkonto behövs för att kunna anmäla sig!

Omtentor på nedanstående kurser kommer att schemaläggas mellan 21 och 26 augusti 2023 om inte annat anges i Ladok:

  • Grundläggande metod och statistik (2PP101, 2PS071, 2PS161, 2PP531)
  • Kognitions- och inlärningspsykologi (2PP102, 2PS071, 2PS161)
  • Utvecklingspsykologi I (2PP103, 2PS071, 2PS161, 2PS612)
  • Personlighetspsykologi I (2PP104, 2PP031, 2PS071, 2PS161, 2PP531, 2PS073 valbar delkurs)
  • Biologisk psykologi (2PP106, 2PP033, 2PS072, 2PP534)
  • Perceptionspsykologi (2PP107, 2PS072, 2PP534, 2PP532)
  • Socialpsykologi I (2PP108, 2PS072, 2PP534, 2PP532)

Studenter ska själva anmäla sig i Ladok. Tentamensanmälan öppnas i början på juni och stängs 12 dagar innan tentadatum. Obs att du behöver ett aktivt studentkonto för att kunna anmäla dig!

 

 

 

 

 

Välkommen till institutionen för psykologi vid Uppsala universitet!

Registreringsinformation

Är du nyantagen till någon fristående kurs, program eller programkurs vid Institutionen för psykologi hittar du all information kring registrering, schema, kursplan och kurslitteratur i Studium – kom ihåg att aktivera ditt studentkonto för att få tillgång till dina utbildningar i Studium!

För antagna på psykologprogrammet sker registreringen via upprop. Registreringsinformation finns på programtillfällets sida och på inledande kurs sida i Studium.

Antagna till fristående kurser eller till programkurser sökta via antagning.se ska registrera sig i Ladok.

Registreringsinformation, kursplaner med kurslitteratur och scheman för terminen finns i Studium. Kursplaner finns också på institutionens hemsida och schema finns också på schema.uu.se.

Villkorligt antagna börjar kontaktas i början av januari.

Reserver kallas i turordning per mejl och/eller telefon fram t.o.m. 27 januari. Vi har inte något upprop för reserver.

Vid antagningsfrågor kan du kontakta Antagningsenheten via deras kontaktuppgifter på antagning.se.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo