Institutionen för psykologi

Välkommen till institutionen för psykologi vid Uppsala universitet!

Registreringsinformation

Är du nyantagen till någon fristående kurs, program eller programkurs vid Institutionen för psykologi hittar du all information kring registrering, schema, kursplan och kurslitteratur i Studium – kom ihåg att aktivera ditt studentkonto för att få tillgång till dina utbildningar i Studium!

För antagna på psykologprogrammet, psykoterapeutprogrammet, beteendevetenskapliga kandidatprogrammet, masterprogrammet i psykologi samt Kompletteringsutbildningen för psykologer med utländsk utbildning sker registreringen via upprop. Registreringsinformation finns på programtillfällenas sidor och på respektive inledande kurs sida i Studium.

Antagna till fristående kurser eller till programkurser sökta via antagning.se ska registrera sig i Ladok.

Registreringsinformation, kursplaner med kurslitteratur och scheman för terminen finns i Studium. Kursplaner finns också på institutionens hemsida och schema finns också på schema.uu.se.

Villkorligt antagna börjar kontaktas i mitten av augusti.

Reserver kallas i turordning per mejl och/eller telefon fram t.o.m. 9 september. Vi har inte något upprop för reserver.

Vid antagningsfrågor kan du kontakta Antagningsenheten via deras kontaktuppgifter på antagning.se.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo