Institutionen för psykologi

Välkommen till institutionen för psykologi vid Uppsala universitet!

Registreringsinformation

Är du nyantagen till någon fristående kurs, program eller programkurs vid Institutionen för psykologi hittar du all information kring registrering och schema i Studium – kom ihåg att aktivera ditt studentkonto för att få tillgång till dina utbildningar i Studium!

För antagna på psykologprogrammet, psykoterapeutprogrammet, beteendevetenskapliga kandidatprogrammet, masterprogrammet i psyklogi samt Kompletteringsutbildningen för psykologer med utländsk utbildning sker registreringen via upprop - registreringsinformation finns på programtillfällenas sidor och på inledande kursens sida i Studium.

Antagna till fristående kurser eller till programkurser sökta via antagning.se ska registrera sig i Ladok.

Registreringsinformation, kursplaner och scheman för terminen finns i Studium. Kursplaner finns också på https://www.psyk.uu.se/utbildning/ och schema finns också på schema.uu.se.

Villkorligt antagna börjar kontaktas i mitten av augusti.

Reserver kallas i turordning per mejl och/eller telefon fram t.o.m. 9 september, vi har inte något upprop för reserver.

Vid antagningsfrågor kan du kontakta Antagningsenheten via deras kontaktuppgifter på antagning.se

Tentamensutlämningen är stängd tills vidare!

Vid behov av att få kopia på din tenta som har skrivits på papper kontakta gärna tentamensansvarig kursadministratör Miranda Ielegems miranda.ielegems@psyk.uu.se eller annan kursadministratör på utbildningsadministrationen.

Alla papperstentor äldre än två år gallras och så småningom är det bara e-tentor som vi kommer ha tillgång till. Även e-tentor gallras efter två år. Du har själv tillgång till dina skrivna e-tentor på exam.uu.se med ditt student log-in. Om du vill spara dina skrivna e-tentor kan du enkelt ladda ner dem från Inspera som PDF-filer.