Institutionen för kemi - Ångström

Välkommen till Kemiska sektionen

Kontaktinformation:

Gemensam e-post till Kursexpeditionen i kemi: kursexp@kemi.uu.se

Fler kontaktuppgifter hittar du på webbsida.

Antagen till en kurs på Institutionen för kemi - Ångström/BMC

Om du vill gå kursen registrera dig på kursen i Ladok för studenter (se nedan för för undantag). Registreringen i Ladok är öppen fram till dagen före kursstart.

Om du inte vill gå kursen lämnas återbud via Antagning.se. Har du redan registrerat dig behöver du också göra avbrott på kursen i Ladok.

Information till efterantagna

Om du är antagen och har problem att registrera dig kontakta Kursexpeditionen för kemi före kursstart.

Information till villkorligt antagna

Vi gör behörighetskontroller veckorna inför kursstart. Om du vid behörighetskontroll uppfyller behörighetskraven kommer villkoret att lyftas och du kan gå in och registrera dig. Du kan se detta på dina sidor på Antagning.se och i Ladok. Om du inte uppfyller behörighetskraven kommer du att få ett meddelande via mejl före kursstart.

Information till reserver

Reserver antas löpande fram till kursstart om det finns plats på kursen. Om du är placerad som reserv kommer du att bli kontaktad av institutionen via e-post om du kan erbjudas en plats. OBS! Det kan vara kort svarstid, så håll koll på din mejl!

Information till antagna, men som inte kan registrera sig själva på kursen

På några kurser kan du inte registrera dig själv. För att bli registrerad på någon av dessa ska du kontakta Kursexpeditionen för kemi snarast.

På följande kurser kan du inte registrera dig själv:

  • Examensarbeten (1KB010, 1KB052, 1KB053)
  • Forskningspraktik kurser (1KB044, 1KB045, 1KB057, 1KB058)
  • Projektkurser (1KB040, 1KB041)
  • Aktuella trender i kemin (1KB467) (programstudenter har upprop)

Omregistrering på kurs

Kontakta Kursexpeditionen för kemi om du tidigare läst en kurs och behöver bli omregistrerad. Behöver du komplettera laborationer bör du kontakta oss 1-2 veckor före kursstart.

Mejla oss på kursexp@kemi.uu.se.

Senast uppdaterad: