Institutionen för nordiska språk

Välkommen till Institutionen för nordiska språk!

Registrering

På våra kurser registrerar du dig själv i Ladok för studenter. Om du ska påbörja ett av våra program ska du registrera dig på programmets inledande kurs som du har blivit antagen till. Registreringen stänger vid olika tidpunkter beroende på kurs. I Ladok framgår sista dag för registrering på de kurser du antagits till. Observera att om du missar att registrera dig i tid kan din plats komma att erbjudas reservplacerad sökande.

Antagen med villkor

Att vara villkorligt antagen till en kurs innebär att du vid antagningen inte är behörig till kursen men att du har utsikter att bli behörig inför kursstarten. Om du blir behörig till kursstart kan du registreras.

Är du villkorligt antagen ska du så snart som möjligt och allra senast sista registreringsdatum kontakta Institutionen för nordiska språk för att styrka din behörighet och bli registrerad: studievagledningen@nordiska.uu.se

Reservplacerad

Om du är placerad som reserv kommer du att bli kontaktad av institutionen via e-post om du kan erbjudas en plats. Glöm inte att kolla i din skräpkorg i mailen. Du har sedan ett fåtal dagar på dig att tacka ja. Reservantagning påbörjas i regel efter kursstart.

Inför kursstart

Kursschemat är klart fem veckor före kursstart. Du kan söka fram det i schemasystemet TimeEdit. För att hitta rätt schema söker du på kursens anmälningskod. Du hittar koden i din anmälan på Antagning.se. Den är i formatet UU-12345. Var noga med att kryssa för rätt termin. Om du läser ett program kan du istället söka på programmets namn.

Undervisningen under höstterminen 2021 kommer att ges online åtminstone till och med den 17 september. Därefter sker en gradvis återgång till campusundervisning. Mer detaljerad information om undervisningen kommer att finnas i lärplattformen Studium och ges i samband med första undervisningstillfället på respektive kurs. Sidorna i Studium kommer du åt senast 23 augusti.

Onlineundervisning sker med verktyget ZOOM.

Kontrollera schemat noga så att du inte missar inledande undervisning!

Basic Swedish 1-4

Basic Swedish 1-4 i Uppsala ges online under hela höstterminen 2021. Mer information skickas ut via e-post den 19 augusti.

Information om Basic Swedish på Gotland hittar du här.

Swedish for Academics

Information om Swedish for Academics hittar du här.

Institutionen för nordiska språk

För mer information om våra kurser, vår forskning och vår personal, kan du besöka vår webbplats här.Senast uppdaterad: