Andra utlandsmöjligheter

Utöver de möjligheter till utbytesstudier som Uppsala universitet erbjuder finns det även andra möjligheter att åka utomlands. Nedan kan du bekanta dig med utbudet som teknisk- naturvetenskaplig fakultet just nu erbjuder.

  • SEL Semiconductor Energy Laboratory, Atsugi, Tokyo - Exjobb/Thesis/Internship
    SEL erbjuder svenska studenter möjlighet att genomföra examensarbete. Företaget har cirka 800 anställda, främst unga forskare. Dess intäkter kommer från kontraktsforskning och patent. Företagets ägare, Dr. Shunpei Yamazaki, har över 10 000 patent, inklusive grundläggande teknologier för flashminne och framtida bildskärmsteknik. Examensarbeten på SEL utlyses via Sweden Japan Foundation.

  • KDDI Research, Tokyo - Exjobb/Thesis/Internship
    KDDI är ett stort telekomföretag i Japan. Huvudsyftet med projektet är att utveckla en ny metod för att på djupet förstå mänskliga beteendemönster och tankar (åsikter och känslor) från sociala medier. Kandidatexamen i datavetenskap eller motsvarande erfarenhet. Flera teknisk fysikstudenter har varit där. Kontinuerlig ansökan. Kontakta Magnus Strandås vid intresse.