Läsårsperioder och tentamen

Inom den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten delas varje läsårsterminen in i två perioder. Generellt ges ordinarie tentamenstillfälle i slutet av läsårsperioden och omtentamen vid specifika omtentaperioder. Kom ihåg att du alltid måste anmäla dig, både till ordinarie tentamen och omtentamen, i Ladok senast 12 dagar före tentamensdagen.

Går din kurs vid flera tillfällen per läsår kan du i mån av plats skriva omtentamen vid ett senare ordinarie tentamenstillfälle. Om du väljer at skriva omtentamen vid senare ordinarie tentamenstillfälle går det inte att garantera krockfrihet med andra moment i kurser du läser.

De flesta kurser ger omtentamenstillfälle under förbestämda perioder, men kurser som ges flera gånger om året kan ha andra tider.

Har du frågor om aktuella tentamens- och omtentamenstillfällen ska du kontakta kursansvarige institution.

Läsåret 2022/2023

Period 1

 • 29 augusti–30 oktober
 • Omtentamen ges helger i början av vårterminen

Period 2

 • 31 oktober–15 januari
 • Omtentamen ges 5–­21 juni

Period 3

 • 16 januari–19 mars
 • Omtentamen ges 5–­21 juni

Period 4

 • 20 mars–4 juni
 • Omtentamen ges i påsk nästkommande läsår.

Övrigt

 • Omtentamen påsken 2023: 1 april, 3-6 april
 • Gemensam omtentaperiod för alla läsårets kurser: 14–­26 augusti
 • Schemafria dagar: 27–30 december, 19 maj

Läsåret 2023/2024

Period 1

 • 28 augusti–30 oktober
 • Omtentamen ges helger i början av vårterminen

Period 2

 • 31 oktober–14 januari
 • Omtentamen ges i juni

Period 3

 • 15 januari–17 mars
 • Omtentamen ges i juni

Period 4

 • 18 mars–2 juni
 • Omtentamen ges i påsk nästkommande läsår.

Övrigt

 • Schemafria dagar: 30 april, 9-10 maj

Alla papperstentor skrivna vid någon av institutionerna på teknisk-naturvetenskapliga fakulteten skannas in och hämtas elektroniskt.

Du kommer åt din tenta genom att logga in med ditt studentkonto i lagringstjänsten för tentamen. Tentan sparas på servern i två år, därefter raderas den, enligt gällande arkivregler för tentamen.

Efter två månader gallras den fysiska tentan bort och finns inte tillgänglig.

Logga in och ladda ned dina tentor.

Betyg kan inte överklagas. Däremot kan examinator ompröva betyget. Omprövning sker på grund av nya omständigheter eller om betyget är uppenbart oriktigt och om ändringen kan ske snabbt och enkelt. Det handlar alltså inte om ”omrättning” eller ”ombedömning” av redan bedömda svar, utan om att uppenbara fel rättas till.Typexempel är att man adderat ihop resultatet fel eller glömt poängsätta en fråga.

Upplever du att examinationen eller betygssättningen inte följt gällande regler kan du vända dig till en betygsombudsman.

För att få ditt betyg omprövat fyller du i blankett för omprövning (pdf) Pdf, 26 kB. och skickar in den till administrationen på kursansvarig institution.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss