Betygsombudsmän

Betygsombudsmännen kan du vända dig till om du anser att examinationen eller betygssättningen inte har följt gällande regler.

Om du inte är nöjd med ditt betyg

Betyg kan inte överklagas till högre instans; det är examinator som sätter betyg och kan ändra. Betygsombudsmännen kan däremot utreda om bedömningsprocessen gått rätt till. Om det är ditt betyg du vill ändra ska du vända dig till examinator.

Du har enligt Riktlinjer för studenternas arbetsvillkor rätt att få en motivering till ditt betyg av examinator om du begär det. Examinator kan också ompröva betyget. Omprövning sker på grund av nya omständigheter eller om betyget är uppenbart oriktigt och om ändringen kan ske snabbt och enkelt. Det handlar alltså inte om ”omrättning” eller ”ombedömning” av redan bedömda svar, utan om att uppenbara fel rättas till.

Betygsombudsmännens roll

Betygsombudsmännen är två lärare med stor erfarenhet av examination som utsetts av rektor. Om du anmäler ditt ärende till dem, utreder de om bedömningsprocessen har följt gällande regler. De kontaktar företrädare för institutionen för att få deras kommentarer. Ett skriftligt yttrande avslutar ärendet.

Betygsombudsmännen ser gärna att du kontaktar dem och diskuterar ditt ärende innan du lämnar in en anmälan.

Observera att handlingar som skickas till universitetet blir allmänna handlingar. Sådana handlingar kan begäras ut av andra.

Du kan läsa mer om riktlinjerna för funktionen som betygsombudsman.

Kontakta betygsombudsmännen

  • Mejla betygsombudsmännen.
  • Universitetslektor Maja Elmgren vid institutionen för kemi - Ångström (till och med 31 december 2021)
    Tel: 018-471 13 32
  • Universitetslektor Sverker Scheutz vid juridiska institutionen (till och med 31 december 2021)
    Tel: 018-471 26 29

Senast uppdaterad: