Steg 2: Registrera dig

Innan du kan påbörja dina studier måste du först aktivera ditt studentkonto. Det andra steget är att du måste registrera dig på din kurs. Är du antagen till ett program är du också antagen till en eller flera av första terminens kurser och då är det dessa du ska registrera dig på.

Om du inte har registrerat dig senast sista registreringsdatum riskerar du att förlora din studieplats.

Registrera dig i Ladok

På de flesta kurser registrerar du dig själv i universitetets studieregister. I Ladok finns information om vilka utbildningar du är antagen till.

Sista dag för registrering

När du har loggat in i Ladok kan du se mellan vilka datum du kan registrera dig på just din kurs.

Logga in och registrera dig i Ladok

Om du inte kan registrera dig i Ladok

Om kursen du ska registrera dig på inte har någon knapp för registrering i Ladok betyder det att registreringen sker på annat sätt, exempelvis genom upprop. Läs mer i informationen från ditt program eller din institution.

Fungerar det inte att registrera sig via Ladok, trots att det finns en knapp för registrering, kan det bero på att du är antagen med villkor. På ditt antagningsbesked ser du om du är villkorligt antagen till utbildningen.

Omregistrering

Om du vill gå om hela eller delar av en kurs som du har varit registrerad på tidigare kan du i mån av plats bli omregistrerad. Institutionen avgör om du kan få plats för att delta på kursen på nytt.

Frågor om din registrering?

Är du osäker på hur registreringen görs, kontakta ditt program eller din institution. De svarar också på frågor om kursinnehåll, schema med mera.