Internationella möjligheter

Som student vid Uppsala universitet har du möjlighet att göra delar av sin utbildning utomlands. Läsa om de fyra olika alternativen för utlandsstudier som erbjuds via enheten för internationell mobilitet: utbytesstudier, praktik, fältstudier och sommarkurser utomlands.

Den 23 maj 2022 meddelades att stipendieprogrammet Minor Field Studies ställs in. En sista utlysning av ett begränsat antal stipendier kommer att hållas mellan den 1 augusti och den 30 september 2022. Alla projekt som blivit godkända inom ramen för MFS måste slutföras innan den 10 januari 2023. Mer information om ansökan, nedläggningen eller information som berör dig som student som fortfarande ska genomföra en MFS finns under rubriken fältstudier.

Evenemang

Det är enheten för internationell mobilitet vid avdelningen för internationalisering som ansvarar för administrationen av de utlandsstudiemöjligheter som beskrivs på de här sidorna.

  • För frågor om utbytesstudier eller sommarkurser kontakta mobility@uu.se.
  • För frågor om Erasmuspraktik, Erasmusstipendiet för studier eller International Credit Mobility kontakta erasmus@uu.se.
  • För frågor om Minor Field Studies kontakta mfs@uadm.uu.se.

Drop-in i Zoom

Träffa enheten för internationell mobilitet och ställ frågor om utlandsstudier. När du ansluter hamnar du först i ett väntrum och när det blir din tur kopplar vi dig till oss. Du får då kortfattat beskriva ditt ärende innan du kopplas vidare till ett enskilt samtal med en tillgänglig handläggare.

Drop-in erbjuds under terminstid på helgfria tisdagar kl. 11.00–12.00 och torsdagar kl. 13.00–14.00. Observera att drop-in torsdag 6 oktober är inställd!

Sista drop-in för vårterminen 2022 är torsdag 2 juni. Efter sommaruppehållet öppnar vi åter för drop-in torsdag 1 september 2022.

Ställ dina frågor på vår Zoom-drop-in

Boka oss för en infoträff

Det går att boka oss för informationsmöten för ert program, institution eller fakultet. Ni kan också boka oss för att hålla i en informationsträff för er studentförening, nation eller kår. För bokning kontakta oss på mobility@uu.se.

Sociala medier

Följ oss och våra studenter som befinner sig utomlands och gästar oss på Instagram. Du kan även följa oss på vår Facebooksida där vi också lägger upp kommande informationstillfällen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo