Studera med funktionsnedsättning

Campus Blåsenhus bibliotek. Studenter pluggar.

Om du har en varaktig funktionsnedsättning som blir ett hinder i studierna kan du få riktat pedagogiskt stöd under din studietid på universitetet. Stödet planeras och utformas i samråd med dig som student.

Kom ihåg att ansöka om stöd i god tid, gärna redan när du ansöker till en utbildning vid Uppsala universitet.

Senast uppdaterad: