Om du blir sjuk eller har en allvarlig kris

Har du en akut kris, eller blivit sjuk? Universitetet kan hjälpa dig i många skeenden, men ibland behöver du vända dig till en annan aktör.

Akut nödsituation

Vid akuta nödsituationer som innebär fara för liv, hälsa eller egendom ring SOS alarm 112 för att komma till räddningstjänst, ambulans, polis, jourhavande präst eller giftinformation.

Sjukdom

Om du behöver sjukvårdsrådgivning och inte vet vart du ska vända dig kan du dygnet runt ringa till Vårdguiden och få råd. Du når rådgivningen via telefon 1177.

Vid en allvarlig kris i universitetets lokaler och/eller vid behov av akut väktarstöd på grund av svårhanterliga situationer, ring universitets larmnummer: 018-471 25 00

Som allvarlig händelse räknas:

  • Avliden person
  • Inbrott
  • Skadegörelse
  • Hot och/eller våld
  • Olycka
  • Brand
  • Annan allvarlig händelse av samma dignitet

Vid behov av akut psykiatriskt omhändertagande är du välkommen till en akutmottagning för psykiatri.

Akutmottagningen för vuxenpsykiatri i Uppsala: 018-611 25 00

Psykiatrins jourmottagning på Gotland: 0498-26 80 05

Socialjouren ger akut hjälp på kvällar, nätter och helger. Det kan handla om våld, missbruk, boende eller om du misstänker att någon far illa. Här får du stöd, hjälp och rådgivning.

Socialjouren i Uppsala: 018-727 00 00

Socialjouren på Gotland: 0498-26 91 45

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Dit kan du ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller en översvämning. Du kan både få information och lämna information på numret.

Telefon: 113 13

Många föreningar och organisationer erbjuder råd och stöd på nätet och telefon. Det kostar ingenting och du behöver inte berätta vem du är, om du inte vill. Exempelvis kan du ringa till Kvinnofridslinjen eller Självmordslinjen. Hos 1177 får du en lista på stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta.

Sjukdom och försäkringar

Om du blir sjuk under tiden du studerar ska du sjukanmäla dig till Försäkringskassan. Du kan göra sjukanmälan på Försäkringskassans webb redan första sjukdagen. Om du är sjuk längre än 14 dagar krävs sjukskrivning med läkarintyg innehållande uppgifter om din sjukdom eller skada.

Om du studerar med studiemedel när du blir sjukskriven finns även trygghetsregler som hjälper dig. CSN kan exempelvis ta hänsyn till att du varit sjuk när de prövar dina studieresultat. Läs mer på CSN:s webb.

Vad händer med ekonomin om du blir sjuk? Läs om vilka försäkringar du behöver som student.

Samtalsstöd till studenter

Studenthälsan erbjuder krissamtal vid kriser som är relaterade till dina studier eller krishändelser vid Uppsala universitet. Information om krisstöd till doktorander vid Uppsala universitet finns på medarbetarportalen.

För bokning av krissamtal hos Studenthälsans kuratorer eller psykologer, ring rådgivningen.

Studenthälsan Uppsala: 018-471 69 10
Studenthälsan Gotland: 0498-10 84 80

Universitetskyrkans präster och diakoner finns till för alla oavsett trosinriktning.

Universitetskyrkan i Uppsala: 018-430 37 06
Universitetskyrkan på Gotland: 0498-20 68 00

Senast uppdaterad: