Avslutnings- och examensceremonier

I slutet av vårterminen anordnas en universitetsgemensam avslutningsceremoni för de studenter som avslutade sina studier vid de internationella masterprogrammen. Program eller institutioner kan också ha olika examensceremonier.

Avslutningsceremoni för studenter vid de internationella masterprogrammen

Välkommen till universitetets årliga avslutningsceremoni för studenter vid de internationella masterprogrammen. Det här är ett tillfälle för universitetet att tacka för din tid på Uppsala universitet och önska dig lycka till i framtiden.

Ceremonin är ett tillfälle att träffa dina studiekamrater och även bjuda in vänner och anhöriga innan alla sprids för vinden till världens alla hörn.

2022 års ceremoni hölls den 1 juni i Universitetshuset i Uppsala. Datum för för nästa års ceremoni meddelas senare. Ceremonin hålls på engelska.

Examensceremonier för olika utbildningar

Enskilda program, institutioner eller fakulteter kan också arrangera avslutnings- eller examensceremonier för studenter både på grundnivå och avancerad nivå. Kontakta utbildningsansvarig, institutionen eller fakulteten och hör vad som gäller för dig.

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens examensceremoni anordnas varje höst för fakultetens studenter som har tagit kandidat-, magister- eller masterexamen.

Farmaceutiska fakultetens examensceremoni anordnas varje höst tillsammans med Alumnföreningen och Farmacevtiska Studentkåren.

Även medicinska fakulteten anordnar examensceremonier för sina programstudenter – kolla med ditt program vad som erbjuds!

Samhällsvetenskapliga fakultetens diplomeringsceremoni arrangeras varje höst för fakultetens studenter som har tagit kandidat-, magister- eller masterexamen.

Vid juridiska fakulteten har Juristprogrammet en diplomeringsceremoni.

Du som går ett program inom en annan fakultet – kolla med ditt program vad som erbjuds!

Kom ihåg att ansöka om examen

Observera att du själv måste ansöka om examen för att få ditt examensbevis, då avslutningsceremonierna inte är formella examensceremonier.

Studenter som viftar med studentmössor på sista april i Uppsala.

Gå med i Alumnnätverket

Håll kontakten med Uppsala universitet efter examen genom att gå med i alumnnätverket! Som medlem kommer du också att kunna hålla kontakten med över 20 000 andra alumner vid Uppsala universitet.

Se till att anmäla dig till nätverket med din privata e-postadress, eftersom din studentadress kommer att upphöra när du inte längre studerar vid Uppsala universitet.

Bli en alumn

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo