Yrkesexamina

En utbildning som leder fram till ett visst yrke leder till en Vid Uppsala universitet finns utbildningar för ett yrkesexamina. En del av examina. Kraven för dessa examina framgår av utbildningsplanen för

 • Apotekarexamen
 • Barnmorskeexamen
 • Biomedicinsk analytikerexamen
 • Civilingenjörsexamen
 • Dietistexamen
 • Fysioterapeutexamen
 • Förskollärarexamen
 • Grundlärarexamen
 • Högskoleingenjörsexamen
 • Juristexamen
 • Logopedexamen
 • Läkarexamen
 • Psykologexamen
 • Psykoterapeutexamen
 • Receptarieexamen
 • Röntgensjuksköterskeexamen
 • Sjuksköterskeexamen
 • Socionomexamen
 • Specialistsjuksköterskeexamen
 • Speciallärarexamen
 • Ämneslärarexamen