Yrkesexamina

En utbildning som leder fram till ett visst yrke leder till en yrkesexamina. I många fall måste du ha gått en sådan utbildning för att få legitimation eller behörighet att arbeta inom det yrket. Kraven för dessa examina framgår av utbildningsplanen för programmet.

Vid Uppsala universitet kan yrkesexamina utfärdas för följande utbildningar:

 • Apotekarexamen
 • Barnmorskeexamen
 • Biomedicinsk analytikerexamen
 • Civilingenjörsexamen
 • Dietistexamen
 • Fysioterapeutexamen
 • Förskollärarexamen
 • Grundlärarexamen
 • Högskoleingenjörsexamen
 • Juristexamen
 • Logopedexamen
 • Läkarexamen
 • Psykologexamen
 • Psykoterapeutexamen
 • Receptarieexamen
 • Röntgensjuksköterskeexamen
 • Sjuksköterskeexamen
 • Socionomexamen
 • Specialistsjuksköterskeexamen
 • Speciallärarexamen
 • Ämneslärarexamen

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo