Ansökan om examensbevis och kursbevis

Examensbevis och kursbevis är dokument som visar att du uppfyllt kraven för en viss examen eller kurs. Examensbevis utfärdas normalt sett vid det universitet eller den högskola där du läst den sista kursen som ska ingå i examen.

Examensbevisen är utfärdade på svenska och engelska. Till examensbeviset hör också en engelskspråkig beskrivning av din examen, ett Diploma Supplement (se exempel på Diploma Supplement). Både examensbevis och Diploma Supplement utfärdas utan kostnad.

För att ansöka om examensbevis ska alla kurser som ska ingå i examen vara slutförda och registrerade i Ladok.

Om du ska ansöka om magister- eller masterexamen och inte har en grundexamen från svenskt lärosäte ska du även ha visat upp din utländska grundexamen (kandidatexamen eller motsvarande) innan ansökan sker. Mejla handläggarna för tillgodoräknanden för att boka en tid för att visa upp din examen.

Ansök om examensbevis så här

Du ansöker om examensbevis i Ladok. Du loggar in i Ladok med ditt studentkonto. Har du inget aktivt studentkonto skaffar du dig inloggningsuppgifter på eduID. Om du ska logga in med eduID väljer du det alternativet istället för Uppsala universitet vid inloggning till Ladok.

Om du ska ansöka om doktors- eller licentiatexamen kan du logga in direkt i Ladok med ditt anställdkonto och ansöka om examen.

I ansökningsformuläret kan du också lämna ett meddelande. Du kan till exempel ange här om du har kurser du vill ha med som inte syns i din ansökan. Du kan också skriva om beviset ska skickas till någon annan än dig själv (anhörig) eller om du vill hämta ut beviset själv. Det du skriver där läses först då handläggning påbörjas, vilket kan ta ett par veckor från det att ärendet inkommit. Övriga meddelanden kan du mejla till examenshandläggarna.

Hur får jag mitt examensbevis?

Examensbeviset skickas med rekommenderad post och hämtas, personligen, på postutlämningsställe. Kom ihåg att du måste uppvisa legitimation vid uthämtande.

Examensbeviset kan också hämtas på Servicecenter i Segerstedthuset i Uppsala eller i receptionen på Campus Gotland i Visby. Skriv i så fall i din ansökan att du vill hämta ut beviset i Uppsala eller i Visby och ange tydliga kontaktuppgifter så vi kan nå dig när beviset är klart. Även när du hämtar ut ditt examensbevis på universitetet ska id-handling uppvisas.

Hur lång tid tar det att få ett examensbevis?

Handläggningstiden varierar under året beroende på antalet inkomna ansökningar. Normal handläggningstid är inom 60 dagar men kan ofta gå fortare. Vissa grupper är prioriterade, exempelvis yrkesexamina med legitimationskrav från Socialstyrelsen. Om din examensansökan medför beslut om tillgodoräknande kan handläggningstiden förlängas.

Senast uppdaterad: