IT för studenter

Student bakom en laptop.
Student bakom laptop som ler.

Studentkonto

Som student vid Uppsala universitet behöver du ett studentkonto. Studentkontot ger dig tillgång till universitetets studentingång, universitetets fasta och trådlösa nätverk, utskriftssystem samt en mängd tjänster som du behöver för dina studier.

Programvaror för dig som student

Det finns flera program du kan använda som stöd i studierna, bland annat språkstöd och programvara för matematiska beräkningar.

Programvara för studenter

Trådlöst nätverk

Med ditt studentkonto har du som är student i Uppsala tillgång till trådlösa nätverk.

Kontakt IT-support

itsupport@uu.se
018-471 44 00
Telefontider är vardagar 8.00–17.00.

Du kan också prova att besöka receptionen vid ditt campus.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo