Studenthälsan

Studenthälsan finns här för dig för att hjälpa dig med frågor som är kopplade till livet som student. Det kan till exempel handla om stress, sömnlöshet, dåligt självförtroende, prestationsångest, talängslan, alkohol eller andra saker som kan göra studentlivet komplicerat. Vi erbjuder föreläsningar och grupper och individuellt samtalsstöd – allt för att främja ditt välmående och för att du ska få en balanserad studietid.

Du är välkommen till studenthälsan som student vid Uppsala universitet, SLU i Uppsala och Johannelunds teologiska högskola, på campus eller distans.

Du som studerar på distans vid Uppsala universitet och SLU har samma möjlighet som campusstudenter att kontakta Studenthälsan för råd och stöd om du har problem relaterade till livet som student. Vi erbjuder digitala individuella samtal och många av våra föreläsningar och grupper är digitala.

Råd till dig som pluggar på distans

Doktorand vid Uppsala universitet

Om du är doktorand vid Uppsala universitet och har en aktuell aktivitetsgrad på minst 20 procent (oavsett finansieringsform), ska du vända dig företagshälsovården för stöd (inklusive samtal). De erbjuder ett visst antal kostnadsfria besök innan prefekt/motsvarande behöver informeras. För mer information och tidsbokning, kontakta företagshälsovården.

Information för doktorander på Uppsala universitets medarbetarportal.

Doktorand vid SLU

Om du är doktorand vid SLU (oavsett finansieringsform) ska du vända dig till företagshälsovården för stöd, inklusive samtal. De kan erbjuda ett kostnadsfritt besök innan prefekt/motsvarande behöver informeras. För tidsbokning, kontakta företagshälsovården.

Information för doktorander på SLU:s medarbetarwebb.

Utöver det ordinarie utbudet av föreläsningar och grupper håller Studenthälsan även föreläsningar och utbildningsinsatser på förfrågan från exempelvis studentföreningar, studievägledare eller programansvariga. Välkomna att kontakta oss om ni vill boka oss för en föreläsning eller utbildning!

Boka föreläsning eller utbildning

Som mottagningsansvarig för din kår, nation eller förening har du en viktig uppgift att få de nya studenterna att känna sig välkomna och trivas. Studenthälsan vid Uppsala universitet erbjuder utbildning i samverkan med Universitetskyrkan, kårerna och Kuratorskonventet.

Se innehåll och kommande utbildningstillfällen

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss