Campuskort

Campuskortet är ett personligt multifunktionskort med foto för inpassering, tillträde till lokaler, utskrifter, som lånekort vid universitetsbiblioteket med mera. Alla som studerar eller arbetar vid universitetet ska ha ett campuskort.

För att kunna genomföra beställningen måste du ha en aktuell registrering och aktiverat ditt användarkonto vid Uppsala universitet.

Du beställer campuskort via en serviceportal som du loggar in på. Då du gjort din beställning meddelas du via e-post när du kan hämta ut ditt kort vid receptionen på campus. För att hämta ut ditt campuskort behöver du kunna visa godkänd ID-handling och ha en aktuell kursregistrering.

Du behöver kontinuerligt förse ditt campuskort med en giltighetsmarkering. Det kan du göra via särskild utrustning som finns i närheten av receptionen på ditt campus.

För att campuskortet ska fungera som lånekort på universitetsbiblioteket måste du registrera dig som låntagare.

Så här får du ditt campuskort

Läs igenom regler och vad som gäller för campuskortet innan du loggar in på serviceportalen första gången:

1. Godkänn reglerna

Du måste först godkänna Uppsala universitets regler för att erhålla ditt campuskort. Läs igenom reglerna innan du väljer "Yes" i rullgardinsmenyn för att bekräfta att du godkänner dem.

Regler för campuskortet

2. Välj PIN-kod

För att du ska kunna använda kortet som passerkort till datorsalar och ytterdörrar efter stängningsdags, måste du välja en PIN-kod. Koden måste ha fyra siffror. Välj en kod du kommer ihåg. Skriv in koden i fältet ”PIN” som finns under fliken "Redigera min data”.

3. Ladda upp foto

Ladda upp ett foto i filformat png eller jpg, max 2 MB. I och med att du laddar upp fotot godkänner du att Uppsala universitet får använda det, dock enbart till detta ändamål.

Exempel på hur ett godkänt foto till campuskortet.

Korrekt bild.

Fotot ska, så långt det är möjligt, likna ett passfoto. Det insända fotot kommer att genomgå en granskning innan campuskortet produceras. Vänligen följ kraven så det inte skapar onödigt långa köer i fotogranskningsprocessen.

Observera följande krav på fotot:

 • Fotot ska avbilda kortinnehavaren och vara välliknande.
 • Fotot får vara högst ett år gammalt.
 • Endast huvudet ska avbildas.
 • Hela ansiktet ska synas och vara avbildat rakt framifrån.
 • Blicken ska vara riktad mot kamerans lins.
 • Ögonen ska vara öppna och väl synliga. Glasögon får inte ge reflexer eller skuggor.
 • Endast färgfotografier är godkända.
 • Bakgrunden ska vara ljus och neutral, ansiktet ska vara jämnt belyst och det får inte finnas skuggor i bakgrunden.
 • Huvudbonad får endast bäras av medicinska eller religiösa skäl.
 • Bilden ska ha god skärpa.
 • Mörka eller färgade glasögon får inte bäras.

Här följer de mest vanliga felen på bilder som inte uppfyller kraven:

Exempel på ej godkända foton till campuskortet.

När du godkänt reglerna, valt PIN-kod och laddat upp fotot klickar du på ”Skicka”.

Logga in i portalen

Om du är ny student och inloggningen inte lyckas kan det bero på att du har en registrering som ännu inte behandlats vid institutionen – avvakta några dagar och pröva sedan att logga in på nytt.

När du nåtts av ett e-postmeddelande som påminner om att du ska beställa ett campuskort utgör det en signal om att förutsättningarna är uppfyllda. Detta meddelande kommer att skickas till den e-postadress som finns angiven för dig i Ladok. Om du har aktiverat vidarebefordran från din student-e-post till en annan adress, ska meddelandet finnas där.

Distansstudier eller avslutade studier?

Du som läser på distans och vistas i universitetets lokaler endast enstaka dagar, eller som avslutat dina studier, behöver inte kvittera ut något campuskort. Tillhör du någon av dessa kategorier kan du bortse från e-postmeddelanden som skickas ut i ärendet.

Observera att om du vill kunna låna tryckt material på universitetsbiblioteket krävs dock ett campuskort.

Varför ett campuskort?

Universitetets lokaler är inte offentliga, men av praktiska skäl hålls stora delar av dessa öppna under en stor del av dygnet. Riskanalyser har på ett tydligt sätt visat på ett flertal risker kopplade till obehörigt tillträde till universitetets lokaler. Ett kort som visar på att de som vistas i våra lokaler verkligen har behörighet bidrar till ökad trygghet. Flertalet lärosäten i Sverige har campuskort.

Kontakt och support

Kontakta servicefunktionen på ditt campus om du har frågor om kortet.

Vid tekniska problem, kontakta IT Servicedesk via mejl eller telefon 018‑471 44 00.

Om du tappar bort ditt campuskort ska du spärra det snarast möjligt. Du kan själv spärra ditt kort i serviceportalen. Du kan också vända dig till servicefunktionen på ditt campus för att få hjälp med att spärra kortet.

 • Fotot ska avbilda kortinnehavaren och vara välliknande.
 • Fotot får vara högst ett år gammalt.
 • Endast huvudet ska avbildas.
 • Hela ansiktet ska synas och vara avbildat rakt framifrån.
 • Blicken ska vara riktad mot kamerans lins.
 • Ögonen ska vara öppna och väl synliga. Glasögon får inte ge reflexer eller skuggor.
 • Endast färgfotografier är godkända.
 • Bakgrunden ska vara ljus och neutral, ansiktet ska vara jämnt belyst och det får inte finnas skuggor i bakgrunden.
 • Huvudbonad får endast bäras av medicinska eller religiösa skäl.
 • Bilden ska ha god skärpa.
 • Mörka eller färgade glasögon får inte bäras.

Senast uppdaterad: