Examen

En examen kan utgöra en slutpunkt för dina studier och är ett bevis på att du tillägnat dig kunskaper upp till en viss nivå. Den visar också på en förmåga till analytiskt och metodiskt tänkande. För att få en examen måste du själv ansöka om ett examensbevis.

Alla kurser som ska ingå i examen ska vara slutförda och registrerade i Ladok när du ansöker om examensbevis.

Alla kurser och program delas in i de tre nivåerna grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå och de examina du kan ta ut följer samma nivåindelning. En utbildning kan leda till en generell examen eller en yrkesexamen.

Hoprullade doktorsdiplom på promotionen.

Avslutnings- och examensceremonier

Vissa program eller institutioner kan ordna olika examensevenemang. Tänk på att oavsett om ditt program har avslutningsceremonier eller inte, är det du som student som själv måste ansöka om examen.

I slutet av vårterminen anordnas en universitetsgemensam avslutningsceremoni för de studenter som avslutade sina studier vid de internationella masterprogrammen.

Studentfirande på sista april.

Alumnnätverket

Uppsala universitets alumnnätverk är ett globalt nätverk för alla tidigare studenter och medarbetare vid Uppsala universitet. Över 27 000 alumner i fler än 130 länder runt om i världen har redan valt att bli medlemmar i nätverket.

Bli medlem i alumnnätverket!

Kontakt

För information om examensfordringar, lokala tillämpningsföreskrifter och övergångsbestämmelser:

018-471 19 14
examen@uu.se

För ärenden och frågor avseende tillgodoräknanden av utlandsstudier:

tillgodo@uu.se

Om du behöver visa upp din utländska kandidatexamen:

Kontakta det lärosäte som utfärdat den och be dem att verifiera den examen du har, genom att mejla till: tillgodo@uu.se. I mejlet ska det framgå vilken examen som utfärdats samt datum för utfärdandet. Om detta inte är möjligt eller om ditt ärende är brådskande kan du boka en besökstid för att visa upp din utländska kandidatexamen i original.

Om du vill du diskutera innehållet i din framtida examen:

Studie- och karriärvägledningen
studentservice@uu.se

Besöksadress:

Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7, Uppsala