Studieuppehåll och studieavbrott

Om du behöver göra uppehåll i dina studier ska du ansöka hos din institution om studieuppehåll för att garanterat ha en plats på utbildningen efter uppehållet. Om du gör ett oanmält studieavbrott har du ingen garanterad plats på din utbildning.

Studieuppehåll

Vilka skäl som ger rätt till studieuppehåll hittar du i Universitets- och högskolerådets författningssamling. Du skickar din ansökan till din institution. Om du anger andra skäl i din ansökan, så avgör ansvariga för utbildningen om studieuppehåll kan beviljas. Om du får beviljat studieuppehåll innebär det att du har platsgaranti efter studieuppehållet. I beslutet framgår det när du ska återuppta dina studier.

Överklagan

Om du får avslag på din ansökan om studieuppehåll kan du inom tre veckor överklaga beslutet till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH). Du skickar då din överklagan till registrator@uu.se. I överklagan ska framgå vilket beslut som överklagas och diarienummer. Överklagan registreras vid Uppsala universitet och skickas vidare till Överklagandenämnden som prövar ärendet.

Studieavbrott

Om du gör ett oanmält studieavbrott, utan att ha ansökt om och blivit beviljad studieuppehåll, har du ingen garanterad plats för att återuppta studierna. I mån av plats kan du få återuppta studierna. Om du vill avbryta dina studier för gott ska du anmäla det till institutionen.

Ansökan om studieuppehåll eller studieavbrott

Kontakta din institution för att ta reda på hur du ska göra när du ansöker om studieuppehåll eller studieavbrott. Flera institutioner använder sig av digitala blanketter, medan andra har blanketter som du laddar ned. En allmän blankett för ansökan om studieuppehåll kan du ladda ned här:

Blankett för ansökan om studieuppehåll

Anmäl avbrott och uppehåll till CSN

Du som får studiestöd från CSN har bara rätt till pengar under tiden du studerar. Det är därför viktigt att du anmäler avbrott och uppehåll till CSN, så du slipper betala tillbaka pengar du inte hade rätt till.

Senast uppdaterad: