Anmälan till nästa termin

Sista anmälningsdag för vårterminen 2022 är 15 oktober till kurser och program. Till höstterminen 2022 är sista anmälningsdag 19 april. Du anmäler dig på antagning.se. Som programstudent kan du antingen söka dina fortsättningskurser som ingår i programmet via antagning.se eller så blir du registrerad direkt av institutionen.

Anmälan till fristående kurs och program

I utbildningskatalogen finns Uppsala universitets samtliga fristående kurser och utbildningsprogram.

Anmälan till kurs inom program

Som programstudent ska du i många fall anmäla dig till nästa termins kurser via antagning.se. Det gäller både valbara och obligatoriska kurser. Logga in på antagning.se med ditt studentkonto.

För att behålla din plats på programmet måste du, senast respektive deadline,

  1. anmäla dig på antagning.se
  2. tacka ja via antagning.se
  3. registrera dig på kursen.

Vilka kurser ska jag söka?

Du får anvisningar från din institution om hur du ska anmäla dig till kurs inom program och vilka kurser du kan söka.

Om ditt program har en studieplan är det bra att kolla den. Där framgår vilka kurser som går när.

Problem med din anmälan?

Om du får problem med att söka kurser inom ditt program kan det bero på att du har glömt att logga in. Om du trots inloggning har problem med att hitta rätt kurs kan det bero på olika saker. Vänd dig till den som är programansvarig på din institution för hjälp.

Vänta inte till sista dagen

Vänta inte till sista dagen med att anmäla dig. Om det skulle uppstå något problem med anmälan behöver universitetet lite tid för att hinna rätta till felaktigheten.

Registrering direkt av institutionen

På program med mer eller mindre bunden studiegång behöver du inte själv anmäla dig till fortsatta studier, utan institutionen registrerar dig löpande på de kurser du ska läsa. Kolla med din institution om du är osäker på vad som gäller för dig inför din nästkommande termin.

Sen anmälan

Glömde du att anmäla dig? Du kan göra en sen anmälan till utbildningar där det kan finnas platser kvar. Uppsala universitets utbildningar stänger efter sista ansökningsdag, men många program och kurser öppnar igen för sen anmälan. Sena anmälningar hanteras i den ordning de kommit in

Mer om anmälan

Allt om anmälan – anvisningar, tidsplaner med mera – hittar du på antagning.se.

Behöver du tala med en studie- och karriärvägledare inför ditt studieval?

Vänd dig till vägledare på din institution som är specialiserad inom institutionens ämnen och program eller till Uppsala universitets centrala studie- och karriärvägledning för generell vägledning.