Internationalisering på hemmaplan

Alla studenter upplever kanske inte att de kan eller vill delta i en fysisk utlandsstudieaktivitet. På Uppsala universitet så finns andra möjligheter att vara internationell utan att fysiskt behöva resa. Nedan finner du ett urval av de möjligheter som finns tillgängliga där du kan möta världen på hemmaplan.

Internationella Buddy-programmet

Via Uppsala studentkår och Gotlandsstudentkår Rindi kan du engagera dig genom att bli Buddy åt en inkommande internationell student. Som internationell student kan skriva upp dig som en newbie som söker en Buddy. Har du ett intyg på att du deltagit som Buddy i Buddy-programmet så kvalificerar dessutom detta uppdrag till meritpoäng i ansökan om utbytesstudier.

Ta reda på mer om vad det innebär att vara en Buddy eller en Newbie, eller för att anmäla dig till programmet! För Uppsala kan du besöka Buddy-programmets webbplats eller mejla till buddy@uskar.se. För Campus Gotland kan du mejla till general@rindi.com.

Engagera dig i studentverksamheten

Ett bra sätt att möta internationella studenter från hela världen är att engagera sig i någon form av studentverksamhet. Engagera dig i en studentförening, i din nation eller i någon av studentkårerna. På Uppsalas studentnationer kan man till exempel inneha posten som internationell sekreterare och arbeta med välkomstevenemang för internationella studenter.

Mottagning av internationella studenter via kuratorskonventet

Kuratorskonventet är samarbetsorganet för Uppsalas tretton studentnationer. Kuratorskonventet har ett underkonvent kallat internationella konventet vars uppgift är att välkomna och ta hand nya internationella studenter. Internationella konventets uppgift är bland annat att arrangera välkomstveckor med evenemang för internationella studenter varje termin samt att arrangera den Internationella gasquen.

Vill du engagera dig i kuratorskonventet och internationella konventet eller vill du delta i något av deras evenemang? Information finns på kuratorkonventets webbplatsinternationella konventets webbplats för internationella studenter och internationella konventets facebook-sida.

Studera tillsammans med studenter från hela världen

På Uppsala universitet finns möjligheten att läsa både internationella program så väl som internationella kurser online. I kurskatalogen kan du ta del av de internationella distanskurser som erbjuds via Uppsala universitet. Kanske är det internationella masterprogrammet i religion i fred och konflikt eller masterprogrammet i implementering, transformativt lärande och hållbarhet något för dig? Dessa två masterprogram ger dig möjligheten att studera på hemmaplan men tillsammans med studenter från hela världen.

Läs kurser på distans via ENLIGHT

ENLIGHT är ett av flera pilotprojekt finansierade av EU-kommissionen för att leda utvecklingen av nya typer av utbildningar och utbildningsmetoder som svarar mot framtidens utmaningar. På ENLIGHT:s webbplats kan du se vilka kurser och aktiviteter som finns tillgängliga för studenter. Flera av kurserna och aktiviteterna kopplas även till olika former av stipendier inom Erasmusprogrammet.

Utveckla dina språkkunskaper

Institutionen för nordiska språk, Engelska institutionen och Språkverkstaden erbjuder kurser i så väl svenska som engelska för den som vill utveckla sina språkkunskaper. Språkverkstaden anordnar dessutom kurser i engelska specifikt riktade mot internationella studenter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo