Internationalisering på hemmaplan

Alla studenter upplever kanske inte att de kan eller vill delta i en fysisk utlandsstudieaktivitet. På Uppsala universitet så finns andra möjligheter att vara internationell utan att fysiskt behöva resa. Nedan finner du ett urval av de möjligheter som finns tillgängliga där du kan möta världen på hemmaplan.

Ansök till det internationella buddyprogrammet

Internationella buddyprogrammet

Via Uppsala studentkår och Gotlandsstudentkår Rindi kan du antingen engagera dig genom att bli buddy åt en inkommande internationell student eller så kan du som internationell student skriva upp dig som en newbie som söker en buddy. Har du ett intyg på att du deltagit som buddy i buddyprogrammet så kvalificerar dessutom detta uppdrag till meritpoäng i ansökan om utbytesstudier.

För att ta reda på mer om vad det innebär att vara en buddy eller en newbie, eller för att anmäla dig till programmet så kan du för Uppsala antingen besöka Buddyprogrammets hemsida eller mejla till buddy@uskar.se. För Campus Gotland kan du mejla till general@rindi.com.

Engagera dig i studentverksamheten

Ett bra sätt att möta internationella studenter från hela världen är att engagera sig i någon form av studentverksamhet. Engagera dig i en studentförening, i din nation eller i någon av studentkårerna. På Uppsalas studentnationer kan man till exempel inneha posten som internationell sekreterare och arbeta med välkomstevenemang för internationella studenter.

Mottagning av internationella studenter via kuratorskonvetet

Kuratorskonventet är samarbetsorganet för Uppsalas tretton studentnationer. Kuratorskonventet har ett underkonvent kallat internationella konventet vars uppgift är att välkomna och ta hand nya internationella studenter. Internationella konventets uppgift är bland annat att arrangera välkomstveckor med evenemang för internationella studenter varje termin samt att arrangera den Internationella gasquen.

Vill du engagera dig i kuratorskonvetet och internationella konventet eller vill du delta i något av deras evenemang så finns mer information på kuratorkonventets hemsidainternationella konventets hemsida för internationella studenter eller internationella konventets facebooksida.

Studera tillsammans med studenter från hela världen

På Uppsala universitet finns möjligheten att läsa både internationella program så väl som internationella kurser online. I kurskatalogen kan du ta del av de internationella distanskurser som erbjuds via Uppsala universitet. Kanske är det internationella masterprogrammet i religion i fred och konflikt eller masterprogrammet i implementering, transformativt lärande och hållbarhet något för dig? Dessa två masterprogram ger dig möjligheten att studera på hemmaplan men tillsammans med studenter från hela världen.

Läs kurser på distans via ENLIGHT

ENLIGHT är ett av flera pilotprojekt finansierade av EU-kommissionen för att leda utvecklingen av nya typer av utbildningar och utbildningsmetoder som svarar mot framtidens utmaningar. På ENLIGHT's hemsida kan du se vilka kurser och aktiviteter som finns tillgänliga för studenter. Flera av kurserna och aktiviteterna kopplas även till olika former av stipendier inom Erasmusprogrammet.

På dessa sidor kan du läsa mer om vad ENLIGHT är och vad det innebär att läsa kurser inom ENLIGHT. Där hittar du även länken till ansökningsportalen för studenter vid Uppsala universitet.

Utveckla dina språkkunskaper

Institutionen för nordiska språk, Engelska institutionen och Språkverkstaden erbjuder kurser i så väl svenska som engelska för den som vill utveckla sina språkkunskaper. Språkverkstaden anordnar dessutom kurser i engelska specifikt riktade mot internationella studenter.