Hälsa och motion

Idrotta, motionera och må bra i din studentstad. Utbudet av träning, friskvård och hälsovård är stort. Din koncentration, din kreativitet och ditt minne förbättras om du rör på dig! Fysisk aktivitet förebygger och lindrar också psykiskt ohälsa.

Närbild på bandyklubbor på gymnastiksalsgolv.

Elitidrott och studier

Är du elitidrottare? Som elitidrottande student vid Uppsala universitet kan du vända dig till en vägledare för att diskutera hur du bäst kombinerar studierna med din idrott.

Universitetskyrkan

Universitetskyrkan finns till för dig som student, bland annat när du behöver någon att prata med. Universitetskyrkan finns till för alla oavsett tro eller inte tro, etnicitet, könsidentitet eller sexuell läggning. Den vill skapa mötesplatser och sammanhang där man får möjlighet att dela erfarenheter av livet med varandra. Varje termin ordnas även sorgegrupper för dig som förlorat någon närstående.

Universitetskyrkan i Uppsala
Studentkyrkan i Visby

Domkyrkan i Uppsala.

Senast uppdaterad: