Stöd och service

Universitetet har en rad olika stöd- och serviceinstanser som hjälper dig när du behöver det. Det kan handla om studie- och karriärvägledning, teknisk support, språklig hjälp när du ska skriva uppsats eller stöd när orken inte räcker till.

Om du har frågor som rör dina studier kan du vända dig till den centrala studentservicen eller den på ditt eget campus. En hel del ärenden kan du också göra själv genom olika webbtjänster.

Student i rullstol framför en laptop.

Universitetskyrkan

Universitetskyrkan finns till för alla, oavsett tro eller inte tro, och erbjuder enskilda samtal för den som har behov att prata med någon. Det kan röra vad som helst i livet: studiestress, tankar om framtiden, eller ditt mående. Personalen har tystnadsplikt.

De ordnar även olika verksamheter såsom gudstjänster, körer, föreläsningar, samtalsgrupper och krisstöd. Universitetskyrkan finns i både Uppsala och Visby.