Stöd och service

Universitetet har en rad olika stöd- och serviceinstanser som hjälper dig när du behöver det. Det kan handla om studie- och karriärvägledning, teknisk support, språklig hjälp när du ska skriva uppsats eller stöd från studenthälsan. Har du en funktionsnedsättning finns även riktat pedagogiskt stöd.

Om du har frågor som rör dina studier kan du vända dig till den centrala studentservicen eller den på ditt eget campus. En hel del ärenden kan du också lösa själv genom olika webbtjänster.

Student i rullstol framför en laptop.

Universitetskyrkan

Universitetskyrkan finns till för alla, oavsett tro eller inte tro, och erbjuder enskilda samtal för den som har behov att prata med någon. Det kan röra vad som helst i livet: studiestress, tankar om framtiden, eller ditt mående. Personalen har tystnadsplikt.

Den har även olika verksamheter såsom gudstjänster, körer, föreläsningar, samtalsgrupper och krisstöd. Universitetskyrkan finns i både Uppsala och Visby.

Student- och doktorandombud

Om du stöter på problem i din utbildning kan du kontakta student- och doktorandombudet vid Uppsala studentkår. Det kan till exempel vara att du har hamnat i en konflikt med universitetet eller vill ha stöd vid ett disciplinärende.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo