Stöd och service

Universitetet har en rad olika stöd- och serviceinstanser som hjälper dig när du behöver det. Det kan handla om studie- och karriärvägledning, teknisk support, språklig hjälp när du ska skriva uppsats eller stöd när orken inte räcker till.

Om du har frågor som rör dina studier kan du vända dig till den centrala studentservicen eller den på ditt eget campus. En hel del ärenden kan du också göra själv genom olika webbtjänster.

Student som sitter hemma och studerar.

Så fixar du att studera hemma på distans

Här är goda råd till dig som pluggar hemma, oavsett om det är självvalda distansstudier eller påtvingade på grund av coronautbrottet.

Bandyklubbor och träningsskor.

Elitidrott och studier

Alla studenter ska erbjudas goda förutsättningar för att bedriva studier och samtidigt kunna ägna sig åt olika typer av aktiviteter på sin fritid. Det gäller inte minst aktiviteter som motion och idrott. Som elitidrottande student vid Uppsala universitet kan du vända dig till en vägledare för att diskutera hur du bäst kombinerar studierna med din idrott.

Student i rullstol framför en laptop.

Tillgänglighet på campus

Vid varje campus finns en intendent som har god kännedom om lokalerna. Kontakta receptionen om du vill ha mer specifik information om den fysiska tillgängligheten. Några av Uppsala universitets institutioner finns i äldre byggnader där tillgängligheten kan vara begränsad. På många campus finns även tillgång till vilrum. Kontakta receptionen på ditt campus.

Senast uppdaterad: