Ansökan om riktat pedagogiskt stöd

Om du har en varaktig funktionsnedsättning kan du ansöka om att få riktat pedagogiskt stöd i dina studier.

Se till att du har ett intyg innan du ansöker som är utfärdat av läkare, logoped eller motsvarande.

Så här går ansökan till

  1. Gör din ansökan om riktat pedagogiskt stöd i Nais, som är ett nationellt system för ansökan om stöd.
  2. När du har gjort din ansökan får du ett mejl av en samordnare där du uppmanas boka en tid för samtal.
  3. Efter ditt samtal med samordnare, får du ett beslut och rekommenderade stödåtgärder i Nais. Du får ett mejl när det är klart. Beslut om stöd fattas efter registrering.
  4. Om du inte har skickat in intyg om varaktig funktionsnedsättning alternativt inte blir registrerad på utbildningen avslås din ansökan.

Om du har fått stöd beviljat

Vi rekommenderar att du visar upp beslut och/eller rekommendation när du pratar med ansvariga på din utbildning.

Du som redan har ett beslut, är alltid välkommen att boka en tid med din samordnare.

Senast uppdaterad: