Konstvetenskapliga institutionen

Fördjupa dig inom ämnena konstvetenskap, kulturvård eller textilvetenskap!

Du kan läsa hos oss på campus eller på distans, i Uppsala eller i Visby. Läs inom ett program eller följ din egen röda tråd genom att välja fristående kurser. Är du yrkesverksam kan du också fördjupa dig i områden såsom dräkthistoria, digital konstvetenskap, föremålsanalys eller energieffektivisering. Se utbildningsutbud på vår hemsida.

Information till antagna och efterantagna

Registrering

Du registrerar dig själv i Ladok. Om du inte har registrerat dig senast sista registreringsdag riskerar du att förlora din plats. Platsen går då vidare till eventuella reserver.

Är det första gången du läser på Uppsala universitet behöver du ett studentkonto innan du kan registrera dig. Om du behöver hjälp med registreringen så kan du innan sista registreringsdag mejla till kursadministratören för att bli registrerad på kursen.

Är du antagen på sen antagning så kan du inte registrera dig i Ladok. För att bli registrerad och tacka ja till din plats mejlar du till info@konstvet.uu.se

Olika registreringsperioder

Det är olika registreringsperioder på olika kurser, var noga med att inte missa din registreringsperiod! När registreringen stängts börjar vi kalla reserver, och du riskerar att förlora din rätt till platsen. Det är ditt ansvar att själv hålla koll på vilka datum som gäller.

Villkorligt antagen

Om du inte uppfyller kursens/programmets behörighetskrav blir du antagen med villkor (VI). Är du antagen med villkor så kan du inte registrera dig. För att ha kvar din plats så måste du tacka ja till den. Det gör du genom att kontakta oss senast sista registreringsdag. Skriv Antagen med Villkor i ämnesraden och uppge namn, personnummer och vilken kurs/program du är antagen till. För kurser på campus Uppsala kontakta info@konstvet.uu.se. För kurser på Gotland och på distans kontakta studentservice-cg@uu.se

Reservantagning

Institutionen kallar reserver via e-post. Eventuell reservantagning påbörjas tidigast efter registreringsperiodens slut. Du behöver inte kontakta institutionen utan blir kallad i mån av plats. Besked skickas ut via e-post (svarstid ca två dagar). Var därför noga med att kontrollera din e-post dagligen när registreringsperioden är slut och reservantagningen startar. Kontrollera även din skräppost då e-post från Uppsala universitet kan hamna där.

Har du ångrat dig eller fått förhinder?

Om du ångrat dig eller fått förhinder är det viktigt att lämna återbud.

Om du ännu inte har registrerat dig, ska du lämna återbud på antagning.se. Om du redan har registrerat dig, ska du istället kontakta info@konstvet.uu.se för kurser i Uppsala eller studentservice-cg@uu.se för kurser i Visby eller på distans. 

Studium

Alla våra kurser ges i lärplattformen Studium. Studium är en del av Canvas. Canvas har en app för studenter och en för medarbetare. Om du vill ladda ner appen för studenter så söker du på Canvas Student.

Det är ditt ansvar som student att se över din e-post dagligen så du inte missar eventuell information från oss.

Ansökningsblanketter

Ansökan om studieuppehåll

Anmälan om studieavbrott

Ansökan om tillgodoräknande på del av kurs

Kontakt

Kursadministration Uppsala: info@konstvet.uu.se

Kursadministration campus Gotland och distanskurser: carina.dahlstrom@uu.se

studentservice-cg@uu.se

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo