Historiska institutionen

Registreringsinformation inför ht 2021

Registrering på kurser på grundnivå

På Historiska institutionens kurser på grundnivå registrerar du dig själv i Ladok för studenter. Det gäller följande kurser:

  • Historia A/A för ämneslärare
  • Historia B/B för ämneslärarprogrammet
  • Historia C/Historia C för lärare
  • Humanioraprogrammet (kursen Humaniora som perspektiv och analys)
  • Historia i praktiken, Materiell kultur

Registreringen för ovanstående kurser är öppen till och med 22 augusti.

  • VFU III Historia: kursregistrering öppen till och med 23 september

Registrering på kurser på avancerad nivå

På kurser på avancerad nivå kan du inte registrera dig själv även om du är antagen. För att bli registrerad på någon av dessa så ska du kontakta studera@hist.uu.se senast fem dagar före kursstart.

Villkorligt antagen

Är du villkorligt antagen ska du så snart som möjligt och allra senast sista registreringsdatum kontakta studera@hist.uu.se för att styrka din behörighet och bli registrerad.

Reservplacerad

Om du är placerad som reserv kommer du att bli kontaktad av institutionen via e-post om du kan erbjudas en plats. Du måste sedan svara inom angiven tidsram för att få platsen på kursen. Glöm inte att hålla koll i din skräppost.

Senast uppdaterad: